Latin 301

Introduktion till Latin

Början av höstterminen

Genomgång av professor:

Latin har talats under flera perioder i historien. Det uppkom under en period som vi kallar för romartiden, en tid då Rom utvecklades till Europas metropol. Vissa magiker menar att det uppkom i ett magiskt område, men det har inte bevisats. Att Latin är ett starkt magiskt språk är det ingen tvekan om då många av våra trollformler är på Latin just av den anledningen att de blir starkare då. Att studera latin är därför en fördel för de som i framtiden vill jobba med att forska fram nya trollformler, men även för de som är intresserade av historia.

Latin talades även under meddeltiden. Mugglarna använde språket i sin vetenskap och även i sin religion. Språket är idag inte lika levande bland mugglarna då de använder det främst för att namnge nya växter och djur som de hittar. Inte heller bland oss magiker är språket levande förutom i de anledningar som nämndes tidigare. För att studera historien är det ett mycket nödvändigt språk.

Vi kommer främst att studera det latin som talades under romarnas tid även om den genom sin användning på medeltiden starkt har påverkat många andra språk. Några av de språk som är mest influerade av latinet är franskan, spanskan och italienskan, men även engelskan har ord och uttryck hämtade från latinet.

Bevingade ord:

Dum spiro, spero - Så länge jag andas hoppas jag
(ska ha varit sagt av Cicero, en romersk talare, författare och politiker)

Lektionsförfattare: Foxears