Latin 305

Formica et cicada

Början av sommarterminen

Text:

In parva casa prope magnam silvam formica impigra habitat. Aestate formica laborat et cibum in casam portat. Laeta est, sed non cantat.
Prope casam formicae impigrae cicada pigra habitat. Formica impigra pigram cicadam monet, sed cicada non laborat; semper cantat. Hieme formica cibum habet; cicada cibum non habet.
Olim, ut fabula est, cicada misera parvam casam formicae videt. Ad casam volat; ianuam pulsat. Formica domi est, sed ianuam non aperit. Per fenestram formica cicadam spectat.
Misera cicada ianuam iterum pulsat et clamat, "Tu cibum habes; ego cibum non habeo; cibum oro."
Per fenestram formica clamat, "Tu pigra es! Aestate ego laboro; aestate tu non laboras. Formicae sunt impigrae; nos laboramus aestate; hieme cibum habemus. Cicadae aestate non laborant; hieme vos cibum non habetis. Vos pigrae estis! Cur non laboratis?"
Cicada misera a casa formicae volat. Non iam cantat.

Ordlista

parvus -a -um liten
casa -ae f hus, hydda
prope nära (prep. m. ack.)
silva -ae f skog
formica -ae f myra
impiger -ra -rum flitig
aestate om sommaren
laboro 1 arbeta
cibus -i m mat
porto 1 bära
sed men
non inte
canto 1 sjunga
cicada -ae f gräshoppa
piger -ra -rum lat
moneo 2 uppmana
semper alltid
hieme om vintern
olim en gång
ut fabula est såsom sägnen förtäljer
miser -era -erum olycklig
video 2 se
ad till, vid (prep. m. ack)
volo 1 flyga
ianua -ae f dörr
pulso 1 slå på, knacka
domi hemma
aperio 4 öppna
per genom (prep. m. ack.)
fenestra -ae f fönster
specto 1 se
iterum ånyo
clamo 1 ropa
oro 1 be
cur varför
a (ab framför vokal) av, från (prep. m. abl.)

Lärarens facit:

I ett litet hus nära en stor skog bor en flitig myra. Om sommaren arbetar myran och bär mat till huset. Han är glad, men sjunger inte.
Nära den flitiga myrans hur bor en lat gräshoppa. Den flitiga myran uppmanar gräshoppan, men gräshoppan arbetar inte; alltid sjunger. Om vintern har myran mat; gräshoppan har inte mat.
En gång, såsom sägnen förtäljer, ser den olyckliga gräshoppan myrans hus. Han flyger till huset: han knackar på dörren. Myran är hemma, men öppnar inte dörren. Genom fönstret ser myran gräshoppan.
Den olyckliga gräshoppan knackar ånyo på dörren och ropar: "Du har mat; jag har inte mat; jag bet om mat."
Genom fönstret ropar myran: "Du är lat! Om sommaren jobbar jag; om sommaren jobbar du inte. Myror är flitiga; vi jobbar om sommaren; om vintern har vi mat. Gräshoppor jobbar inte; om vintern har ni inte mat. Ni är lata! Varför jobbar ni inte?"
Den olyckliga gräshoppan flög från myrans hus. Han sjöng inte längre.

Lektionsförfattare: Foxears