Latin 402

Personliga pronomen

Tidig hösttermin

Genomgång av professor:

I trean lärde vi oss personliga pronomen för jag, du, vi och ni. För han, hon, den och det är det lite mer komplicerat i latinet. Förutom att pronomet måste böjas efter de olika kasusen (nominativ, med fler) måste det dessutom böjas efter substantivets genus. Utöver det finns det även flera olika sorters pronomen för tredje person som alla används lite olika. På vilket sätt de används olika är inte relevant då vi endast översätter från latin och inte ska skriva latin själva. Vi kommer gå igenom fyra olika former av personliga pronomen för tredje person.

Lärobok:

Hic haec hoc

 

Singular

 

Plural

 

m

f

n

m

f

n

Nom.

hic

haec

hoc

hi

hae

haec

Gen.

 

huius

 

horum

harum

horum

Dat.

 

huic

 

 

his

 

Ack.

hunc

hanc

hoc

hos

has

haec

Abl.

hoc

hac

hoc

 

his

 

Ille illa illud

 

Singular

 

Plural

 

m

f

n

m

f

n

Nom.

ille

illa

illud

illi

illae

illa

Gen.

 

illius

 

illorum

illarum

illorum

Dat.

 

illi

 

 

illis

 

Ack.

illum

illam

illud

illos

illas

illa

Abl.

illo

illa

illo

 

illis

 

Ipse ipsa ipsum

 

Singular

 

Plural

 

m

f

n

m

f

n

Nom.

ipse

ipsa

ipsum

ipsi

ipsae

ipsa

Gen.

 

ipsius

 

ipsorum

ipsarum

ipsorum

Dat.

 

ipsi

 

 

ipsis

 

Ack.

ipsum

ipsam

ipsum

ipsos

ipsas

ipsa

Abl.

ipso

ipsa

ipso

 

ipsis

 

Is ea id

 

Singular

 

Plural

 

m

f

n

m

f

n

Nom.

is

ea

id

ii (ei)

eae

ea

Gen.

 

eius

 

eorum

earum

eorum

Dat.

 

ei

 

 

iis (eis)

 

Ack.

eum

eam

id

eos

eas

ea

Abl.

eo

ea

eo

 

iis (eis)

 

Läxa: Lära sig hic haec hoc och ille illa illud utantill.

Lektionsförfattare: Foxears