Latin 405

Grammatik: Numitor rex erat

Sen hösttermin

Läroboken:

Tredje deklinationen konsonantstammar fem. & mask.

rex – kung, stam: reg-

 

Singular

Plural

Nom.

rex

reg-es

Gen.

reg-is

reg-um

Dat.

reg-i

reg-ibus

Ack.

reg-em

reg-es

Abl.

reg-e

reg-ibus

Tredje deklinationen konsonantstammar neutrum

corpus – kropp, stam: corpor-

 

Singular

Plural

Nom.

corpus

corpor-a

Gen.

corpor-is

corpor-um

Dat.

corpor-i

corpor-ibus

Ack.

corpus

corpor-a

Abl.

corpor-e

corpor-ibus

Meningar:

  1. Numitor rex erat, sed Amilius, frater eius, cum eum fugavisset, regnum occupavit.
  2. Puella ex Marte geminos habuit.
  3. Nulla regula sine exceptione.
  4. Faustulus fratres domum portavit.
  5. Itaque hic pastor magno honore dignus est.

Ordlista

Numitor –oris Numitor (egennamn)
Amilius –i Amilius (egennamn)
cum då, emedan
frater fratris broder
fugo 1 förjaga
occupo 1 intaga, besätta, ockupera
ex Marte med Mars till fader
gemini –orum tvillingar
nulla ingen
regula regel
exceptione undantag
itaque därför, pga detta
pastor –oris herde
honor –oris heder, ära
dignus –a –um värd (med abl.)

Lärarens facit:

  1. Numitor är kung, men Amilius, hans bror, emedan förjagar honom, intar kungapositionen.
  2. Flickan hade tvillingar ur Mars (med Mars till fader).
  3. Ingen regel utan undantag
  4. Faustulus bär bröderna till hemmet.
  5. Därför är denna herde värd stor heder.

Bevingat ord:

Pater peccavi – Fader, jag har syndat.

Lektionsförfattare: Foxears