Latin 5GET

LAT-GET

Alternativ 1: Uppsats

Skriv en uppsats om antingen en berömd person under antiken eller Roms grundande.

Alternativ 2: Duo muli

Översätt följande fabel och förklara sedan sensmoralen och skriv sedan kort vad du anser om sensmoralen/fabels sätt att framföra den.

Olim duo muli iter faciebant. Primus mulus multam pecuniam portabat. Erat superbus, quod dominus ei pecuniam dederat. Itaque caput altum tenebat. Secundus mulus multum frumentum portabat. Demittebat caput et tarde ambulabat. "Cupio portare pecuniam, non frumentum", dicebat. "Cur dominus pecuniam mihi non dabat? Sum miser." Ubi muli ad flumen veniebant, duo viri ad hos currebant. Primum mulum gladio necabant et pecuniam capiebant, sed secundum mulum non necabant. "Iam laetus sum", dicebat secundus mulus. Et meum frumentum et meam vitam habeo. Paupertas est tutior quam opes.

Ordlista

mulus -i mulåsna
iter facio ta en promenad
pecunia -ae pengar
superbus -a -um kaxig
dominus -i husbonde
ei åt honom
dederat hade givit
caput n huvud
altus -a -um hög
secundus -a -um den andra
frumentum -i spannmål
demitto sänka
tarde långsamt
cupio jag vill
flumen flod
ad hos mot dem
curro springa
gladium -i svärd
capio ta
et…et både…och
paupertas fattigdom
tutior säkrare
quam än
opes rikedomar

Lärarens facit:

En gång tog två mulåsnor en promenad. Den första mulåsnan bar mycket pengar. Hen var kaxig, för herren hade gett pengarna åt hen. Därför höll hen huvudet högt. Den andra mulåsnan bar mycket spannmål. Hen säknte huvudet och promenerade långsamt. "Jag vill bära pengar, inte spannmål", sa hen. "Varför ger inte husbonden pengar till mig? Jag är olycklig." När mulåsnorna kom till floden, sprang två män mot dem. De dödade den första mulåsnan med ett svärd och tog pengarna, men de dödade inte den andra mulåsnan. "Nu är jag glad", sa den andra mulåsnan. Jag har både mitt spannmål och mitt liv. Fattigdom är säkrare än rikedom.

OFF-instruktion

VAD du ska göra: Hitta på (verklighetstroget!) eller leta reda på verklig fakta, en del har ni gått igenom på lektionerna. Faktadelen ska vara på minst 250 ord. Du ska också beskriva i detalj hur din karaktär följer anvisningarna, och hur bra/dåligt det går för dem!

HUR du ska göra:
a) Spela detta över IRC/MSN/ICQ med en lärare i ämnet. Bestäm en tid/plats att göra det på eller haffa dem när du ser dem. Om spelet inte sker med den ämnesansvariga, utan en av de andra lärarna i ämnet, så måste loggen ändå skickas till den ämnesansvariga för godkännande och rapportering.
b) Skriv ett långt rollspelsinlägg om det och PM:a direkt till den ämnesansvariga.

Skriv om hur det känns för din karaktär när han eller hon gör provet, och vad de tänker. Tycker personen att det är svårt, eller är det hur enkelt som helst? Tar det lång tid? Är personen nervös för att inte få det betyg han/hon strävar efter? Är det deras favoritämne, eller är det värsta ämnet de någonsin haft och de ska bli glada att äntligen bli av med det?

NÄR du ska göra: När du vill, men gärna så snart du kan! Ju snabbare du bestämmer dig för hur du vill göra uppgiften, ju snabbare kan du genomföra den och skicka in den, och ju snabbare blir det rättat och ju snabbare får karaktären betyget.

Kom ihåg:

Lycka till!

Lektionsförfattare: Foxears