Latin 7FUTT

-

ON-instruktion

Välj antingen Kolusseum eller Forum Romanum att skriva en uppsats om.

Ur läroboken

Colosseum: Colosseum är det största och mest magnifika exemplet på de amfiteatrar som uppfördes i det romerska riket. Dessa byggdes för att hysa de spel som inflytelserika politiker underhöll de arbetslösa folkmassorna i Rom med. De tre stående evenemangen var:

Spelen var oerhört grymma och blodiga - som exempel kan nämnas att under de 100 invigningsdagarna fick mer än 5 000 djur sätta livet till på Colosseum. De flesta gladiatorspel sågs dock inte på Colosseum utan på Circus Maximus.

Colosseum, eller Amphiteatrum Flavium som den kallades under antiken, uppfördes åren 75-80 e Kr av kejsar Vespasianus och hans son Titus. Namnet Colosseum känner man tidigast till från tidig medeltid. Det syftar på den kolossalstaty i förgylld brons av solguden Helios som redan under antiken sattes upp här alldeles intill, den blickar förresten mot forum romanum som vi också ska besöka idag.

Själva byggnaden utgör en ellips som mäter 188x156 m, och höjden är 48,5 m. Den är en jättelik arkitektonisk skapelse konstruerad främst i tegel, cement och tuffsten. De 80 arkadbågar som smyckar fasaden är uppdelade i tre våningar, och inramas av halvkolonner i tre olika stilar, en för varje våning. I arkadbågarna stod under antiken statyer uppställda, numera försvunna. Sammanlagt har man uppskattat arenans kapacitet till 50-60 000 personer, vilka via ett effektivt system av tr appor och passager snabbt kunde evakueras. Under det rörliga arenagolvet i trä fanns ett komplicerat system av gångar och utrymmen som ännu kan beskådas. Dessa var avsedda för djuren och gladiatorerna, vilka kom upp via luckor i golvet. En annan finess var det stora seglet som kunde spännas över arenan som skydd mot solen.

Efter kristendomens seger bannlystes gladiatorspelen 438 e Kr, men det dröjde till 523 e Kr innan även djurhetsningarna förbjöds, alltså långt efter att det romerska imperiet fallit. Colosseum användes senare till fästning. Som ni kan se får man inte gå in i arenan utan bara beskåda från utsidan, fram till 1800-talet fick man dock gå in och se denna fantastiska byggnad även från insidan.

Forum Romanum: Forum Romanum låg i det antika Roms stadskärna. Det var länge den centrala öppna platsen i staden där människor samlades för handel och köpenskap och där viktiga förvaltningsbyggnader och religiösa byggnader var belägna.

Sådana torgplatser fanns i alla romerska städer . Förutom att tjäna invånarna i konkreta vardags- och festsammanhang hade de en representationsroll. Vid forums ena kortsida låg oftast ett tempel åt den högste guden Jupiter. Torget blev på så vis sinnebilden för den under gudarnas skydd stående staden. I Rom låg templet till Jupiter på kullen Capitolium.

I äldre tider var Forum Romanum i Rom framför allt ett marknadstorg där varor bytte händer. Vi vet att det låg bl a slaktarbutiker och penningväxlingskontor där. Efter det andra puniska kriget mot karthagerna ändrade forum utseende genom att praktfulla byggnader av grekisk typ med marmorbeklädnad uppfördes. Byggherrarna använde ofta pengar som influtit via Roms krig i Medelhavsområdet. En stor, öppen kloak (Cloaca Maxima) som genomkorsat torgytan ända sen äldsta tid byggdes över. Det Forum Romanum som vi kan se idag är till största delen från Julius Caesars och Augustus' tid. Den monumentaliserade grundformen är densamma som tidigare, bara ändå mer förstärkt: den öppna ytan är helt och hållet kantad av basilikor och tempel. Ett karakteristiskt inslag är vidare triumfbågar, det äldsta välbevarade exemplet är den båge som restes efter kejsar Titus' triumf över judarna år 71 e Kr och som i en reliefbild visar bl a den sjuarmade ljusstaken som romarna tog som krigsbyte.

Under medeltiden höjdes markytan på Forum Romanum åtskilliga meter och byggnaderna förföll. Den antika torgplatsen förvandlades så småningom till betesmark och kallades Campo Vaccino, Koängen. Forum Romanum har alltid lockat till sig resenärer. Idag tillhör Forum Romanum världens främsta turistattraktioner.

OFF-instruktion

VAD du ska göra: Har du svimmat? Det var väl synd eftersom det är karaktären som tvingas till det här - inte du som spelare! Du som spelare slipper nämligen utföra sakerna som står ovan - du ska bara beskriva i detalj hur din karaktär följer anvisningarna, och hur bra/dåligt det går för dem!

HUR du ska göra:
a) Spela detta över IRC/MSN/ICQ med en lärare i ämnet. Bestäm en tid/plats att göra det på eller haffa dem när du ser dem. Om spelet inte sker med den ämnesansvariga, utan en av de andra lärarna i ämnet, så måste loggen ändå skickas till den ämnesansvariga för godkännande och rapportering.
b) Skriv ett långt rollspelsinlägg om det och PM:a direkt till den ämnesansvariga.

Skriv om hur det känns för din karaktär när han eller hon gör provet, och vad de tänker. Tycker personen att det är svårt, eller är det hur enkelt som helst? Tar det lång tid? Är personen nervös för att inte få det betyg han/hon strävar efter? Är det deras favoritämne, eller är det värsta ämnet de någonsin haft och de ska bli glada att äntligen bli av med det?

NÄR du ska göra: När du vill, men gärna så snart du kan! Ju snabbare du bestämmer dig för hur du vill göra uppgiften, ju snabbare kan du genomföra den och skicka in den, och ju snabbare blir det rättat och ju snabbare får karaktären betyget.

Kom ihåg:

Lycka till!

Lektionsförfattare: zandis