Magiska Sporter och Hälsa 301

Det mänskliga skelettet

Tid på året lektionen ges: Vårtermin

Förslag på hur man kan ge lektionen

-

Ur läroboken:

En nyfödd baby har ca 300 ben i kroppen, medan en fullvuxen människa har ungefär 206. Det kan variera litegrand från person till person. Det minskade antalet beror på att många ben växer ihop när man blir äldre.

Syftet med skelettet är att hålla våra kroppar uppe och tillsammans med nerverna gör de det möjligt för oss att röra oss. Skelettet är tungt, det utgör ungefär 18 procent av vår totala kroppsvikt. Det längsta och tyngsta benen i kroppen är lårbenen som precis som namnet antyder sitter i våra lår. Kroppens minsta ben är stigbygeln, ett av tre mycket små ben som sitter i innerörat.

Olika ben sitter ihop med hjälp av leder som är byggda av senor och muskler. Om ett ben blivit brutet eller fått en spricka kan det lätt fixas med magi. Om det ”hoppat ur led” är det otrevligare och måste ryckas rätt igen med handkraft. Lyckligtvis finns det gott om trolldrycker och bedövande trollformler som ser till att personen ifråga inte behöver känna någon smärta när det görs.

Om man varit med om att ett ben hoppat ur led en gång – vilket är något som händer när leden utsatts för alltför mycket påfrestning, t.ex. att man försökt böja armen för långt bakåt – löper man ökad risk att samma sak händer igen. Många elitidrottare är med om det relativt ofta medan vanliga människor sällan eller aldrig är med om det. Det är vanligare hos barn, eftersom de tenderar till att utsätta sina kroppar för påfrestningar som att klättra i träd men precis som en vuxen bryter ben lättare än barn när väl olyckan är framme gäller samma sak med ben ur led.

Lektionsförfattare: Embli