Magiska Sporter och Hälsa 302

Livräddning – Teori

Tid på året lektionen ges: Sommartermin

Förslag på hur man kan ge lektionen

-

Ur läroboken:

Medveten person ur vatten:

Om du vill rädda en person som är vid medvetande från att drunkna ska du inte ta i dem. De har panik och är mycket starka, även om personen ifråga kanske är yngre och svagare än du i vanliga fall. För att undvika att själv bli neddragen och också drunkna ska du antingen använda magi – Wingardium Leviosa eller liknande – eller något som kallas Förlängda Armen, då du använder ett föremål (t.ex. ett rep eller en handduk) mellan dig själv och den nödställde.

Om personen börjar dra ner föremålet eller dra sig in mot dig och fortfarande är panikslagna måste du släppa taget om din ände. Du kan sen göra ett till försök men om du blir neddragen är det till ingen nytta. Om man har ett flytande föremål som man kan kasta åt den nödställde att hänga sig fast vid, gärna ett som sitter fast vid ett rep så att du kan hala in det, är det idealiskt. Mugglarna har ringar vid sina badplatser för just det syftet.

Medveten person ur isvak:

Om du vill rädda någon ur en isvak med hjälp av din trollstav är det första steget att värma upp vattnet. Därefter kan den resterande räddningen ta det mer lugnt. Också här är flygformler ett bra förslag men man kan också lösa det på andra sätt, som att trolla fram en stege åt den nödställde. Det är mycket viktigt att själv hålla sig lugn, annars är risken överhängande att magin blir för stark. Om man vill värma upp isvatten och får det att koka är det inte till den nödställdes fördel.

Om du inte har tillgång till din trollstav är det viktigaste du har att tänka på att fördela din egen vikt jämt över isen – företrädelsevis genom att åla fram istället för att gå – och att använda Förlängda Armen. När personen kommit iland är det viktigt att hen blir uppvärmd igen. Det ska göras snabbt men gradvis. Helst med magi. Om det inte är möjligt så be personen att ta av sig sina blöta kläder, ersätt dem med torra och se till att hen är i lä. Uppsök sedan en helare så snabbt som möjligt, kraftiga nedkylningar är inte att leka med.

Medvetslös person ur vatten:

Använd magi för att få upp personen ur vattnet om du kan. Om inte: Hoppa ner i vattnet – dyk om du vet att det är djupt nog, låt annars bli, den nödställde blir inte hjälpt av att du slår huvudet i botten. Simma så snabbt som möjligt till personen. Om de sjunkit under ytan, dyk ner och hämta upp dem.  Bogsera dem tillbaka till land. Vi kommer att gå igenom hur på den praktiska lektionen.

När du fått tillbaka personen upp på land, kontrollera om de andas och om deras hjärta slår. Om de gör det, skicka någon efter en helare och håll den nödställde sällskap tills hjälpen kommer. Fortsätt hela tiden kontrollera deras andning och puls. Om de inte andas och/eller har en puls, genomför hjärt- och lungräddning. Vi kommer att gå igenom hur på den praktiska lektionen.

Om det är väldigt långt till land eller om personen varit under ytan längre än några minuter och inte andas, genomför hjärt- och lungräddning i vattnet. Också det kommer att gås igenom på den praktiska lektionen.

Lektionsförfattare: Embli