Magiska Sporter och Hälsa 502

Utförande av egna träningspass

Tid: Hösttermin

ON: Genomför ett av de fem träningspass du skrivit åt dig själv. Skriv ner i din träningsdagbok hur det gått.

OFF: Skriv minst 500 ord om hur din karaktär genomför sitt pass (eller hur de sitter i uppehållsrummet och hittar på saker att skriva i träningsdagboken, om du har en mindre ärlig elev) och skicka in till läraren för godkännande. OBS! Det kan bara räknas som en lektion en gång. (Du kan alltså bara genomföra den här lektionen en gång per karaktär.)

Lektionsförfattare: Embli