Magiska Sporter och Hälsa 602

Att vara knatteledare - 2

Tid på året lektionen ges: Vårtermin

Förslag på hur man kan ge lektionen

-

Ur läroboken:

Det är viktigt att vara positiv och glad så mycket som möjligt som knatteledare, eftersom det barnen lär sig är starkt sammankopplat med hur roligt de tycker att det är. Använd lekar där olika moment är inbyggda och om någon förälder tycker att ni ”bara leker hela tiden” så förklara att det är viktiga övningar med ett annat namn. Om barnen börjar bli lite äldre så är det ofta bra att kalla det övningar istället för att eleverna inte ska bestämma sig för att det är för barnsligt.

Det är också viktigt att kunna säga ifrån när barnen missköter sig och upprätthålla sin egen auktoritet, i synnerhet om man håller på med flygsport, simsport eller någon annan idrott där barnen kan skada sig om de inte följer reglerna. Om olyckan ändå är framme är det viktigt att man har rutiner. Idealt är man minst två ledare, en som kan ta hand om det skadade barnet och en som kan ta hålla resten av gruppen lugn och distraherad. Informera alltid barnets föräldrar om vad som har hänt efteråt, även om det bara handlade om att hen blev rädd men nu är glad igen. Om det är något allvarligt som hänt är det bäst att informera alla föräldrarna, för att förhindra att de hör överdrivna historier från sina barn.

En annan viktig aspekt av föräldrakontakt är att det tvåsidiga myntet av att påminna föräldrarna om att det är du som ledare som är expert på idrotten samtidigt som du själv kommer ihåg att det är dem som föräldrar som är experter på sina specifika barn. Fråga om det finns barn med någon form av särskilda behov eller något annat du behöver veta. Se till att föräldrarna har tid och möjlighet att prata med dig i enrum så att de andra barnen och föräldrarna inte hör vad som diskuteras. Undvik om möjligt att ha barnet där, då det ofta är jobbigt för hen när föräldrarna och ledarna diskuterar eventuella problem över huvudet på barnet och både du och föräldrarna kan tala mer fritt på det viset.

Lektionsförfattare: Embli