Magiska Sporter och Hälsa 706

Träning för åldringar - Redovisning

Tid på året lektionen ges: Vårterminen

Instruktioner

Alla elever redovisar muntligt inför klassen, i par eller i grupp om deras personliga upplevelse om att träna med ett hundraårig kropp och vad de lärt sig av övningen.

Ur läroboken:

-

Lektionsförfattare: Embli