Mugglarstudier 603

-

Mugglarnas samhälle här styrs av demokrati, ordet härstammar från de latinska orden Demos och Kratein som betyder 'folket bestämmer'. Vissa länder är diktaturer, där bestämmer en person eller en grupp människor allt.

I Egypten skulle det en gång hållas ett val, alla skulle gå och rösta. Problemet var bara det att valresultatet kom ut dagen innan valet skulle vara. I Polen försökte man en gång med att ingenting skulle bestämmas om inte hela riksdagen var överens, detta ledde förstås till att det alltid var någon som satt där och var emot och allting blev kaos. Därav uttrycket polsk riksdag.

De tre största ideologierna är:

Socialism: Alla ska vara lika värda och allt ska vara gratis. Att man t.ex. hittar en flygande matta kan man ta den. Allt tillhör alla.
Liberalismen: Inget ska vara olagligt, man ska kunna sälja allt på marknaden. Frihet.
Konservatismen: All makt åt kungen och Adeln. Bevara det gamla. Tradition.

Det finns många olika religioner bland mugglare, vissa tror inte alls. Det finns även många olika naturreligioner. Magi, och vad de tror är magi, är en central plats i detta och de tolkar utefter vad de tror att de ser. De största religionerna är:

Judendom: Det finns en Gud, och hans ord finns nedskriven i Torahn, eller Gamla Testamentet, i synnerhet Moseböckerna. Judar har vid flera tillfällen förföljts och mördats, speciellt under andra världskriget.

Kristendom: Baserad på Judendomen, men man tror även på Guds son, Jesus. Jesus predikar Kärlek. Helig skrift är Bibeln; som innehåller Gamla och Nya Testamentet.

Islam: Är delvis baserad på Judendom och Kristendom, men man tror Jesus var en stor profet, och efter honom kom profeten Muhammed som skrev Islams heliga skrift Koranen. Där finns allt från att styra ett land till hur en familj ska skötas.

Hinduism: Hinduerna tillber många tusentals gudar, allt beroende på vart man bor, vilken släkt man tillhör, m.m. De viktigaste gudarna är Brahma - Skaparen, Shiva - Förstöraren, och Vishnu - Upprätthållaren. Man tror på återfödelsen och målet är att komma till Moksha efter döden. Helig skrift är Vedaböckerna.

Buddhism: Är en religion som härstammar från Hinduismen, men man tror att gudarna lämnat jorden. Man ska känna till De Fyra Sanningarna (Sanningen om lidandet eller otillfredsställelsen, Sanningen om lidandets orsak, Sanningen om lidandets upphörande, och Sanningen om vägen till lidandets upphörande) och leva efter Den Åttafaldiga Vägen (rätt tro, rätt beslut, rätt tal, rätt gärning, rätt liv, rätt strävan, rätt tänkande, och rätt meditation), som är svaret på den sista sanningen. Man tror på återfödelsen och vill komma in i Nirvana som är samma sak som Moksha fast man fortfarande kan leva efter det. Den som nått Nirvana kallas för Buddha - upplysta.

Lektionsförfattare: Foxears