Mytologi 401

Grekisk mytologi

I början fanns bara Chaos, avgrunden. Ur denna skapades jorden som även kallades Gaia tillsammans med underjorden, Tartaros. Då skapades också kärleken, Eros, underjordens mörker, Erebos och jordens mörker, Nyx. Nyx förenade sig med Erebos för att skapa Aither, etern eller den klara luften och Hemera, dagen. Sedan födde Gaia Uranos, himlen och Pontos, havet. Därmed var världen skapad, och världen för grekerna, var grekland och inte mycket mer eftersom de ansåg sig själva vara världens centrum. Tillsammans med Uranos fick Gaia de första gudarna, tolv titaner och de fick även tre cykloper, enögda varelser, tillsammans. Uranos avskydde sina barn och förvisade dem till underjorden. Detta gjorde Gaia bestört och i vredesmod övertalade hon den yngste av dem, Kronos, tiden, att kastrera sin far och ta över makten.

När Kronos nu hade makten så gifte han sig med sin syster Rhea och tillsammans fick de fem barn, dock hade Kronos fått ett varsel om att ett av hans barn skulle störta honom, precis som han själv hade gjort med sin egen far. Så Kronos slukade alla sina barn redan när de föddes. För att skydda sitt sjätte barn lindade Rhea in en sten som hon gav till Kronos som han sedan svalde. Det sjätte barnet hette Zeus och gömdes undan och uppfostrades av nymfer. När Zeus blev vuxen återvände han till sin far och besegrade honom och de andra titanerna med hjälp av cykloperna. Innan Kronos dog fick Zeus honom att spy upp hans bröder och systrar som tillsammans med Zeus blev de nya gudarna.

Zeus bröder och systrar var; Hestia, hemmets och husfridens gudinna. Demeter, jordbrukets och fruktbarhetens gudinna. Poseidon, havets och naturfenomenens gud vas symbol var en treudd. Hades, underjordens gud. Hera, Zeus fru och härskarinna över Olympen, var gudinna över äktenskap och barnafödsel men var också den man tillbad om man var svartsjuk. Zeus själv var förutom högste guden även ansedd som vädergud och främlingarnas gud.

Zeus utsåg det högsta berget i världen, grekland då, till gudarnas hemvist, Olympen. Där bodde alla de odödliga gudarna.

Fler gudar som bodde på Olympen; Afrodite, kärlekens gudinna. Ares, krigsguden, son till Zeus och Hera. En annan son till Zeus och Hera var Hefaistos, olympens smed. Han var den som smidde gudarnas vapen och Zeus vapen, blixtarna. Apollon, var musikens och konstens gud vas symbol var en lyra, han var son till Zeus och kvinnan Leto. Dotter till dessa två och tvillingsyster med Apollon var Artemis, jaktens gudinna. Hermes, gudarnas budbärare men också köpmännens och tjuvarnas gud, sågs ofta med bevingade sandaler. Han var son till Zeus och nymfen Maia. Dionysos, son till Zeus och kvinnan Semele och var vinets och extasens gud. Athena, dotter till Zeus och titanen Metis, vishetens gudinna och staden Athens beskydderska, hon sågs ofta i full krigsutrustning och med en uggla på axeln.

Lektionsförfattare: Admanta