Mytologi 602

Keltisk mytologi

Kelternas mytologi rör sig kring gudar och hjältar och inte som i den nordiska mytologin där gudarna var hjältarna. Kelternas hjältar fick dock en gudomlig status men tillbads inte direkt.

Gudarna är precis som i många andra mytologier otaliga och ofta lokalt betingade, till exempel så kunde varje flod ha en egen gudinna. Men det fanns några stora som var gemensamma för de flesta även om det fanns lokala namnförändringar. Kelterna dyrkade solen och trodde att de gudomliga krafterna fanns överallt i naturen, de var ofta därför som viktiga landmärken hade egna gudar.

När de brittiska öarna kristnades förvandlades många gudar och hjältar till helgon för att göra övergången mellan de båda religionerna smidigare. Ett exempel på detta är Irlands skyddshelgon S:t Patrick.

Epona (europeiska kontinenten) - Gudinna som förknippades med jordbruk och fruktbarhet. Illustrerades ofta som en väldig märr eller som en kvinna som red på en märr. Hette Macha på Irland och Rhiannon i Wales.

Lugh (Irland) - Lugh dyrkades av alla kelter men namnet Lugh kommer från Irland. Han tillhörde Tuatha Dé Denann och var solens och ljusets gud. Han jämfördes av romarna med deras egen gud Merkurius. Lugh hette Llyr i Wales.

Cernunnos - Han var en övergud vars namn betydde 'den behornade'. Han gestaltades ofta sittande med benen i kors med en halsring i ena handen och en orm i den andra och med horn i pannan. Han var beskyddare över djur, jordbruk och underjorden. Han blev senare en av förebilderna till de kristnas satan.

Dagda (Irland) - Dagda var den vise ledaren för Tuatha Dé Denann, gudafolket. Han stod för visdom och han hade två saker som han alltid avbildades med. En kittel som kunde mätta alla och aldrig tog slut och en klubba som slog ihjäl folk med ena sidan och väckte dem från de döda med den andra.

Brighid - Hon blev senare känds som S:t Brigit av Kildare men var för kelterna en gudinna som var beskyddare av dikter, uråldrig kunskap och barnafödande.

Morrigan - Gudinna över förstörelse och död och tillbads av krigare. Hon var en formskiftare som kunde byta skepnad till en kråka eller en korp och hon kunde också se in i framtiden. Tros vara förebild för Morgan le Fay från Arthursagan.

Lektionsförfattare: Admanta