Mytologi 604

Bakgrund till Arthursagan

Legenden om Kung Arthur har förmodligen sitt ursprung i olika legender om en brittisk hövding eller krigare som slogs mot saxarna på 400-talet. De tidigaste referenser man har hittat om Arthur är från 500-talet. Under medeltiden fick legenderna om Arthur och hans krigare stå modell för det codex som många riddare levde efter, om de verkligen levde efter en codex som liknade den som riddarna levde efter eller om den codexen förknippades med Arthur i efterhand det vet man inte riktigt. Allmän populär blev legenderna om Arthur med omnämnandet i Geoffrey av Monmouths De brittiska kungarnas historia. Legenderna som vi känner dem idag är dock skrivna av Sir Thomas Malory och är hämtade ur La Morte d'Arthur.

En stor del i Arthursagan är legender om jakten på den heliga Graal och det anses att den legenden från början kom från en Walesisk dikt, The spoils af Annwn. Där leder Arthur och hans riddare en vild jakt på Irland efter en kittel. Legenden kristnades senare som de flesta keltiska myter gjordes och jakten gick efter den heliga Graal istället.

Lektionsförfattare: Admanta