Mytologi 701

Den judeokristna skapelsemyten

OFF: De börjar höstterminen med att prata om moderna mytologier (som magikerna ser det) - det vill säga religioner.

Ur läroboken:

Både judendomen och kristendomen har en helig bok gemensamt, som brukar kallas för Bibeln. Den består av två delar, det Gamla och det Nya Testamentet. Båda är en samling böcker, som berättar om Gud och hans inflytande på människorna. Det är de första fem böckerna brukar Moseböckerna, men de kallas också för Torah, och är den delen av Bibeln som judendomen använder sig av, medan kristendomen använder alltihop.

Skapelsemyt

Böckerna kallas just Moseböcker eftersom det var en man vid namn Mose, eller Moses, som sägs ha skrivit dem. Den första Moseboken kallas även för Genesis, och innehåller olika lagar och bestämmelser för människorna, men också den skapelseberättelse som de två religionerna - men även Islam - utgår ifrån. Skapelseberättelsen säger att Gud skapade himmel och jord i begynnelsen. Det var mörkt och öde, så han skapade ljuset. På så sätt skildes natt från dag.

Den första dagen skapade han sedan ett fäste mitt i vattnet som separerade himlavalvet från jorden. Den andra dagen skapade han landmassor och kallade dem för jord och vattnet för hav. Jorden lät han sedan fyllas av grönska, med träd och växter, nötter och bär. Den tredje dagen skapade Gud solen och månen, så att de kunde skilja mellan olika tider, dagar och år. Även stjärnorna skapades för att lysa över jorden. Den fjärde dagen skapade han liv: fåglar, havsdjur och småkryp. Den femte dagen skapade han övriga djur, som boskapsdjur, kräldjur och liknande. Det var även denna dag som människorna skapades till Guds avbild, för att råda över djuren. Den sjätte dagen kompletterade han sin skapelse, för att på den sjunde och sista dagen vila och beskåda sitt verk.

Läxa: Läsa på om Adam och Eva, hur de skapades, ormen och äpplet i Edens lustgård samt Kain och Abel.

Lektionsförfattare: Traxy