Mytologi 703

Jesu död och återuppståndelse

OFF: De börjar höstterminen med att prata om moderna mytologier (som magikerna ser det) - det vill säga religioner.

Ur läroboken:

Jesu död och uppståndelse

Under sitt liv utförde Jesus flera saker som klassas som mirakler. Han botade de sjuka, gav blinda deras syn tillbaka, vandrade på vatten, förvandlade vatten till vin och utfodrade flera tusen människor med hjälp av några få fiskar och lite bröd. Han höll dessutom många predikningar och fick med tiden tolv stycken följeslagare - lärjungar. De romerska ledarna i landet såg honom inte som en fredsmäklare, utan som en trubbelmakare, men de hade svårt att hitta honom. Det blev till slut Judas, en av hans tolv lärjungar, som sålde Jesus' gömställe till romarna för trettio silverpenningar.

Det var påsktider i Jerusalem, det som har kommit att bli känt som den Sista Måltiden. Jesus visste att han hade blivit förrådd och lät lärjungarna veta detta under kvällen. Han bröt bröd och sade till dem att det var hans kropp. Han lät en bägare vin gå runt och sade att det var hans blod. Bägaren lever vidare i legenderna som den Heliga Graal och bröd och vin är idag en viktig ceremoni kallad 'Nattvarden' inom kristendomen.

Jesus fångades in av romerska soldater och förhördes. Han fick sedan, tillsammans med dem andra till korsfästelse dömda brottslingarna, bära sitt kors från fängelset upp till Golgota, som var en avrättningsplats. Väl där spikades han upp på korset tillsammans med en skylt med initialerna 'I.N.R.I.' vilket står för den latinska frasen 'Iesus Nazarenus, rex Iudæorum' - 'Jesus från Nasaret, judarnas konung' - en sarkasm eftersom han dömdes till korsfästelse för att påstå sig ha varit en kung. Det råder delade meningar om detta, som så mycket annat.

'Min Gud, varför har du övergivit mig?' sade han uppgivet och det sägs att han hängde på korset i tre dagar innan han slutligen drog sitt sista andetag. Hans kropp togs ner från korset och togs hand om av några av hans följeslagare. De lade hans kropp i en grotta, med en stor sten utanför som förseglade öppningen. Några dagar senare, när Maria av Magdala kom dit så var stenen borta och graven var tom. Då fick hon en vision av Jesus, som om han fortfarande levde. Senare kom han att visa sig även för lärjungarna, som tog det som att han hade återuppstått ifrån de döda. Ett tag senare bevittnade dem honom uppstiga till himmelen.

Det är detta som utgör själva grunden i kristendomen - Jesu död och återuppståndelse. Det är det som anses vara en bekräftelse på att han verkligen var Guds son, som hade fötts till världen för att genom sin död sona för alla människors synder.

Läxa till nästa vecka: Läsa på om Harmageddon - världens undergång - som det står om i Uppenbarelseboken.

Lektionsförfattare: Traxy