Mytologi 706

Japanska gudar och gudinnor

Uppgift: Eleverna ska skriva ett porträtt om en av de japanska gudarna eller gudinnorna som finns. De ska sedan redovisa detta för klassen under lektionen.

OFF: Se Wikipedia: Japansk mytologi eller googla dig fram till information om en Japansk gudomlighet.

Lektionsförfattare: Angfiel