Skötsel och Vård av Magiska Djur 303

Klassificering av vidunder

Tid på året lektionen ges: Sen hösttermin

Instruktioner

-

Ur läroboken:

Alla magiska arter hålls under bevakning utav Trolldomsministeriets avdelning för övervaknig av magiska skapelser, vars främsta uppgift är att dölja för mugglare att de magiska arterna finns. Det är inte så att varenda magisk art behöver ses efter eftersom de är instinktivt skygga mot mugglare och gömmer sig själva mycket bra. Exempel på det ärden halvmaskerade apan, vars päls man syr osynlighetsmantlar utav.

Eftersom de flesta djuren som sagt är vidunder, och några av dom mycket farliga så delar vi in vidunder i 5 grupper, en såkallad X-skala. Fladdermasken har (X) medan en drake har (XXXXX).

XXXXX = Är känd för att döda Trollkarlar och omöjlig att tämja.
XXXX = Farlig och kräver specialkunskaper, kan hanteras av utbildade trollkarlar.
XXX = Kan hanteras utav skickliga Trollkarlar.
XX = Ofarlig och går bra att ha som husdjur.
X = Tråkig.

Lektionsförfattare: Renisis