Skötsel och Vård av Magiska Djur 401

Vidunder och varelser

Tid på året lektionen ges: Sen hösttermin

Instruktioner

-

Ur läroboken:

Att skilja på vidunder och varelser och var man ska dra gränder imellan dem har alltid varit ett problem i magikervärlden. Den första definieringen kom på 1300-talet då den dåvarande ordföranden för trollkarlsfullmäktige, Burdock Muldoon, sade att 'alla tvåbenta levande idivider klassas som varelser, och alla idivider med fler ben, klassades alltså som Vidunder'. Detta var inget speciellt bra definiering, då de hade stora problem vid det första mötet där alla så kallade varelser närvarade. Här är ett utdrag ifrån 'Magins historia':

'Det mesta som sades överröstades av fjäderkraxarnas och varselögornas skrik och fwoopernas oupphörliga och genomträngande sång. När trollkarlar och häxor försökte läsa i sina papper for diverse pixies och feer fnittrande och tjattrande runt deras huvuden. Ett dussin troll eller mer började slå sönder salen med sina klubbor, medans trollpackor strök omkring och letade efter barn att äta upp. När ordföranden reste sig upp för att öppna mötet, halkade han på en hör porlocksspillning och sprang svärandes ut ur salen.'

Då detta inte fungerade så bra, blev det en ny definiering av vidunder som följde, skriven av Madam Elfrida Clagg, efterträdare till Burdock Muldoon. Denne sade att alla levande idivider som talade människospråk, klassades som varelser, och resten som vidunder. Även detta gick snett, då på mötet det kom fram troll, som hade lärt sig enkla fraser av alferna, som ännu en gång förstörde rummet med sina träklubbor. Jarveys kutade runt bland stolarna, och bet i de fullmäktiges anklar, och en trupp spöken kom inflygandes i rummet. Kentaurer vägrade komma i protest, för att vattufolket en fått närvara, då deras språk ej kan förtydliggöras ovan vatten.

Nästa försök till en definiering kom då till Grogan Stump, som var trolldomsminister i början av 1800-talet. År 1811 slogs det fast att alla levande individer som är tillräckligt intelligenta att förstå och följa trolldomsvärldens lagar klassas härmed som varelser. Därför kunde individer som troll, pixies, jarveys, feer och dylikt genast kategoriseras som vidunder, medan individer som vattufolk (som fick delta i mötena med hjälp av tolkar) och kentaurer blev varelser. Dock finns det, som alltid, specialfall. Exempel är varulvar, akromantlar och mantikoror. Detta kommer vi gå igenom under en följande årskurs.

Lektionsförfattare: leiya