Spiritism 701

Utrustning och annat

Försvinner saker helt plötsligt och till synes utan anledning? Hittar du dem igen på en helt annan plats, eller hittar du främmande föremål hemma? Reser sig nackhåren varje gång du går förbi en viss plats? Finns det en fläck i huset som är mätbart kallare än omgivningen och som inte går att förklara? Hör du oförklarliga röster och ser personer som bara går upp i rök? Gratulerar - du är hemsökt!

En del saker märker man dock inte med blotta ögat, utan man får ha lite hjälp på traven. Med en vanlig stillbildskamera eller videokamera kan man fånga ljusprickar, eller "orbar" som de kallas, som tyder på andenärvaro i rummet. En orb ser ut som en ljusare prick på ett foto, och har man en videokamera kan man se hur den rör sig. De kan lätt missuppfattas och förväxlas med vattendroppar och dammkorn. En kamera kan dessutom visa upp skepnader där man inte sett någon när kortet väl togs. Å andra sidan kan en dubbelexponering ge liknande resultat, så var kritisk.

Har man en bandspelare kan man ibland fånga in röster, ohörbara för våra öron utan hjälpmedel. Ställ en bandspelare i ett tomt rum och låt den gå, och lyssna sedan igenom bandet för att höra om något fastnat. Det kan vara klart urskiljbara ord, eller en röst man inte kan tyda. Fenomenet kallas "Electronic Voice Phenomenon", elektroniska röstfenomen, och förkortas EVP.

Även svagströmsmätare kan användas när man letar spöken. Termometer är också bra, för då kan man verifiera temperaturen i och utanför en kall fläck. Vigvatten, d.v.s. vatten välsignat av en präst, och krucifix behövs bara i riktigt besvärliga fall av negativt laddade entiteter.

En ande kan vara positiv, negativ eller neutral. En negativ ande skulle de flesta klassa som "ond", och en positiv som "god". Neutrala finns bara där utan att påverka våra energier åt något håll.

Nu vet ni lite om hur man kan leta efter andenärvaro, och senare ska ni få pröva på det i praktiken också!

Lektionsförfattare: Traxy