Spiritism 703

Andeutdrivning

När man till sist påvisat genuina fenomen och vill bli av med dem av en eller annan anledning, så utför man en spökutdrivning. Om hemsökelsen gjort klart för en varför den manifesteras så kan man driva ut den genom att helt enkelt göra den till lags. Oftast kanske det inte går att få reda på någon orsak, utan man får agera ändå.

Andeutdrivning och exorcism må påminna om varandra, men är helt olika saker. Exorcism utförs främst av katolska präster, och är en utdrivningav onda andar. De använder böner, kors eller krucifix, vigvatten och rökelse för att verkligen driva ut energierna. Detta gör de i synnerhet om det är en person som anses vara besatt av demoner. Demonbesatthet är mycket sällsynt, så om någon anses vara besatt av demoner eller liknande kan du vara ganska säker på att så inte är fallet.

Vardagens utdrivning är inte alls lika mycket spektakel ring. Man börjar med att till exempel ställa sig mitt i ett rum och förklara högt och tydligt för energin som dröjer sig kvar där är att han/hon är död, och att det är dags att gå vidare. Svårare än så är det oftast inte.

Om du skulle flytta in i ett hemsökt hus kan du göra följande: Ställ dig mitt i ett rum, presentera dig och tala om att det nu är du som bor där. Ni ska försöka komma överens, men om anden inte kan finna sig i det får de helt enkelt gå därifrån. Förklara vänligt men bestämt att personen i fråga är död och att det är bättre att gå mot ljuset än att stanna kvar på platsen de en gång levt på, där du nu bor. Om ni väljer att samexistera kan ni komma överens om att andeentiteten inte får skrämma besökare och liknande.

Exorcism innebär att en katolsk präst driver ut andar genom att mässa böner på latin. "Fader vår" brukar vara särskilt effektiv, även om den inte läses på latin, men även Trosbekännelsen fungerar. Då krävs det ju dock att man verkligen tror på det man säger, annars har det inte mycket kraft. Kan man inte läsa Trosbekännelsen av den anledningen, för alla är ju inte kristna, så kan man läsa "Fader vår" eller en liknande bön inom den religion man tillhör. Religion ska ju symbolisera godhet, och det tål inte så kallade "onda" energier.

Var inte rädd. Rädsla matar energi till negativa influenser och ger dem styrka och makt, samtidigt som du försvagas och blir utmattad. Skicka kärlek mot dem - de kan svara med att i desperation färvandla sin uppenbarelse (oavsett om du ser den med dina ögon eller med din inre syn) till något den försöker skrämma dig med först, men ge inte upp. Fortsätt till de är besegrade och har försvunnit.

Lektionsförfattare: Traxy