Talmagi 301

Introduktion

Ur läroboken:

Jag kan bara säga att kärt barn har många namn... Talmagi, talsymbolik, siffermystik och det som vi invigda kommer att säga från och med nu; Numerologi. Alla siffror besitter en magi, alla nummer har en inneboende betydelse och framför allt, tal har makt. Siffror kan tala. Deras språk är numerologi. Det är en uråldrig vetenskap, som innebär en numerisk analys av livet - ditt eget liv och andras.

Insikten om siffrornas makt har levt i tusentals år. Numerologi har studerats i över 5000 år. Oftast har detta fått ske i hemlighet, eftersom det ibland har påståts vara en farlig kunskap, då numerologin även kan användas för onda uppsåt och för egen vinnings skull.

Talmagi härstammar från forntiden och är en av de äldsta formerna av magisk vetenskap. De äldsta skriftliga källorna kommer från det gamla Babylon och Egypten. Babylonierna levde för ca 4000 år sedan, ungefär på den plats där Irak ligger idag. Där började människor se bokstäver och siffror på ett nytt sätt. Även i det gamla Egypten, vid samma tid, använde man sig mycket av numerologin för att förutspå framtiden.

Från och med att intresset för vars tal betydelse spirat, har människor utvecklat olika metoder för att tolka talens innerbörder. Det finns inom numerologin, liksom inom astrologin och andra chiffer olika syn på hur man använder sitt "redskap" vilket skapar olika "skolor". Det vanligaste bygger dock på den gamle greken Pythagoras och hans teorier om att allting är uppbyggt på siffror. Det finns många mugglare som kallar sig numerologer, som kan få en att tro att numerologi och talsymbolik är något man lär sig snabbt och lätt och att den är mycket mindre givande än astrologin. Om du lär dig seriös talsymbolik och numerologi tror jag du kommer att bli förvånad, siffrorna talar till dig om du är beredd att lyssna.

Lektionsförfattare: Funa