Talmagi 402

-

Ur läroboken:

7. Heptagonen

Sjuan eller Heptagonen representerar spirituell visdom, mognad, självständighet, val, beslut, religion, magi och lycka. Sjuan är ett magiskt tal.

Sjuorna representerar människans tal; att ta hissen ner till jagets innersta sanning, självförtroende, introspektion, analys, existentiella frågor, esoterik, mystik, motsatsernas förening (den mellan kropp och ande) och chakrana, men också perfektionism och självkritik.

Alkemistisk: Sju metaller ingår i "Det stora arbetet". Astrologisk: Stora Björns sju stjärnor syns hela året, är "oförstörbara".
Egyptisk: Talet är helgat åt Osiris.
Grekisk-romersk: Talet är helgat åt Apollon/Apollo, Athena/Minerva och Ares/Mars.
Hinduisk: Sju vise män. Det första fulländade talet. Man går runt kaban sju gånger vilket representerar Guds sju attribut.
Judisk: Ockult intelligens. Ljusstaken, menorah har sju armar, sju stora högtider under det judiska året.
Kinesisk: Sju feer och djurandar.
Kristen: Gud representeras av den sjunde strålen i mitten av skapelsens sex. Dödssynderna är sju till antalet.
Magisk: Besvärjelser är sjufaldiga.
Pytagoreisk: Det kosmiska talet med himlens tre och världens fyra.

8. Oktetten

Siffran åtta eller Oktetten visar på viljestyrka, prioriteringar, framgång, hårt arbete, pånyttfödelse, sätta saker och ting på plats, ordning och reda. Åttorna representerar självförverkligande, målmedvetenhet, ihärdighet, fokusering, balans i de åtta grundläggande riktningarna, öster, väster, söder, norr, sydväst, nordväst, nordost och Sydost. Livsmål, kraft, mod och styrka att uttrycka sin åsikt, men också kontroll, envishet, blockering och låsningar.

Buddistisk: Fullkomlig, alla möjligheter.
Egyptisk: Thots tal.
Hermetisk: Hermes magiska tal.
Hinduisk: 8 x 8 är den himmelska världens ordning som upprättats på jorden.
Islamisk: Tronen som omsluter världen bärs upp av åtta änglar.
Japansk: Åtta är "de många", åtta gudar i himlarna.
Judisk: Herrens tal.
Kinesisk: Det hela, alla möjligheter uppenbarade, tur.
Kristen: Återskapelse, återfödelse. Dopfunten är ofta åttakantig.
Pytagoreisk: Solidaritet.

Lektionsförfattare: Funa