Talmagi 603

-

Ur läroboken:

Totaljaget beskriver kraften i hela ditt namn.

Så här räknar du ut totaljaget:

Summan av själstalet och personlighetstalet läggs ihop och reduceras till ett ental. Med Jo Tyson som exempel:

1+9=10
1+0=1
Totaljag: 1

1: Ledaren

Ettans energi utmärker självständighet, initiativtagande och ett behov av att vara den som bestämmer. Ettan betyder att du känner dig tillfredställd när du känner dig som nummer ett, men också att du känner att du blir respekterad och behandlas väl. Ettan lägger även vikt vid att var och en skall kunna vara sig själv samt bli accepterad som den man är.

2: Medlaren

Tvåans energi är känslig och tycker inte om konflikter. Tvåan känner sig tillfreds då den är förälskad eller är omgiven i en harmonisk miljö. Tvåan använder sin kraftfulla intuition för att få den vill. Musik och människor är viktiga element för tvåan.

3: Kommunikatören

Treans vibration sätter värde på kommunikation och kreativ energi. Trean blir tillfredställd då han eller hon kan skratta, uppträda, eller använda sin kreativa förmåga till någon viktigt. Trean mår även bra genom att få ge goda råd till andra.

4: Läraren

Fyrans energi är pålitlig, ansvarsfull och söker trygghet. Fyran känner trygghet den har en fast plan för framtiden och lever i en miljö som verkligen är ett hem. Dessa människor drar även nytta av de personer som de delar sin kunskap med.

5: Äventyraren

Femmans vibration söker frihet och äventyr. Femman behöver känna att den har friheten att komma och gå som han/hon vill. Femman vill resa och se världens mysterier.

6: Omhändertagaren

Sexans energi är fostrande och tenderar att ta hand om andra. Sexan är tillfreds då den har barn omkring sig eller driver de eget företag med stort ansvar. Detta tal trivs då andra människor ser upp till en, får bekräftelse på ett hårt arbete eller känner sig behövd och uppskattad av mina närstående.

7: Trossökaren

Sjuans vibration söker sanningen och ställer ständigt den stora frågan: "vem är jag?" Sjuan är tillfreds då de får vara själv med sin tankar och bara filosofera. Trivs nära havet, naturen, bergen, skogen, där de kan hitta en andlig grund att bygga på.

8: Administratören

Åttans vibration behöver ekonomisk och andlig frihet. Åttan är tillfreds när den äger ekonomisk frihet, jobb, trygghet och ett fint hem. Detta tal trivs även med att föra befäl över andra som arbetar samt när de ser sanningen i en svår situation.

9: Humanisten

Nians vibration utstrålar ledarskap och humanitära instinkter. Nian är tillfreds då de löst upp gamla familjetvister eller löst familjeproblem som vållat dem smärta. Nian vill även ta till sig nuet och tillåta livet att ta den med på dess resa. Trygghet skapas när nian har funnit sitt levebröd, som också måste gynna mänskligheten.

Talen kan dessutom kategoriseras i tre grupper av samstämmiga tal:

1, 5 och 7 är mentala tal, alltid tänkande.
3, 6 och 9 är kreativa tal, alltid skapande.
2, 4 och 8 är affärstal, alltid i färd med att sköta ruljangsen.

Lektionsförfattare: Funa