Talmagi 703

-

Ur läroboken:

Attitydtalet (sekundärt tal): Beskriver din allmänna livsinställning.

Så här räknar du ut ditt attitydstal:
Summan av dagen och månaden för din födelse.
Exempelvis 11 juni
1+1+6=8

Attitydstalet blir alltså 8.

  1. envis, ambitiös och dominerande, ledartyp, utvecklare
  2. charmig, medlare, vänskaplig, diplomatisk, ibland ondsint
  3. kreativ, livlig, optimistisk, charmig, social, framgångsrik
  4. pålitlig, arbetssam, envis, ibland inåtvänd, praktiskt lagd
  5. modig, otålig, förändringsbenägen, risktagare, gillar resor
  6. lugn, balanserad, vänskaplig, ödmjuk, älskar familjelivet
  7. inåtvändhet, reserverad, allvarlig, lugn, filosofisk
  8. engagerad, drag av själviskhet, materialistisk, gott hjärta
  9. romantisk, lidelsefull, konstnärlig, sympatisk, stark vilja

Lektionsförfattare: Funa