Trolldryckslära 401

Motgifter

Motgifter är oftast svårare att blanda rätt än förgiftningsdrycker. Man måste vara extra noggrann, en liten miss kan innebära att förgiftningen istället blir värre istället för att botas. De flesta slarvar och gör ödesdigra misstag och detta kan i vissa fall leda till döden. Så jag uppmanar till försiktighet.

Besoar används ofta till motgifter och neutraliserar de flesta gifter. En besoar hittar man i magen på en get.

Vid förstelning genom förtrollning hjälper endast ett motgift gjort på roten från Mandragora som är mycket kraftfull. Mandragoran hjälper även vid andra förtrollningar och förhäxningar. Mandragoran vet jag att ni har läst om på Örtlära så därför tänker jag inte gå in vidare på det.

Vid rensning av Doxies ha en flaska Doxycide redo, de kan köpas i de flesta magiska butiker.

Golpalotts 3:e lag: Motgiftet mot ett blandat gift är lika med mer än summan av motgifterna mot var och en av de skilda beståndsdelarna. Scarpins Revela-formel ger en identifiering av trolldryckens ingredienser.

Det hjälper inte bara att välja motgift mot varje giftig ingrediens, man måste hitta den där extra beståndsdelen, som genom en nästan alkemisk process förvandlar dessa olikartade element till ett effektivt motgift.

Vinterkrasse, libbsticka och nysrot är högeligen effektiva vid inflammerande av hjärnan av hjärnan och användes därför ofta i förvirrings- och omtöcknadsbrygder där trollkarlen önskar framkalla eldfängdhet och obetänksamhet.

Läxa: Skriva 3 fot uppsats om hur Asiatiska motgifter skiljer sig från de europeiska.

Lektionsförfattare: zandis och Safir