Trollformellära 302

Uppmuntringsbesvärjelse

Svårighetsgrad: Början av vårterminen

Trollformel: Fieri Laetus
Funktion: Gör personen gladare.
Uppfanns av: Felix Summerbee (1447-1508) under 1400-talet.

Utförande: Ett kraftigt utkast från egen axel (trollstavsarmen) mot personen, följt av en cirkulär swish. För lyckad formel behöver utövaren själv vara vid gott humör. En magiker kan inte framgångsrikt kasta en uppmuntringsformel om denne är ledsen. Detta innebär också att en ledsen person inte kan använda formeln själv för att muntra upp sig.

Effekten av formeln kan variera beroende på utövarens färdighet. Olika grader är följande:

  1. Små, flytkiga leenden som håller i sig någon minut.
  2. Varm känsla som håller i sig i upp mot tio minuter.
  3. Ihållande positiva tankar i en timme.
  4. Skrattattacker som varar i en till tre timmar. Generellt sett ses ett formelresultat av denna grad som något överdriven och smått onödig.

Lektionsförfattare: Shetani, Sparrow och Ripipip