Trollformellära 306

Hållbarhetsförtrollning

Svårighetsgrad: mitten eller slutet av sommarterminen

Trollformel: Infragilius
Funktion: Gör ett föremål mycket hållbart.
Utförande: Gör två cirklar motsols med trollstaven och peka sedan mot föremålet samtidigt som formeln uttalas.

Lektionsförfattare: Sparrow