Trollformellära 307

Entusiasmformel

När på året: Vårtermin

Trollformel: Alacriticus
Funktion: Gör personen entusiastisk.
Uppfanns av: ???

Utförande: För trollstaven i en cirkel tre varv medsols, med början och slut vid cirkelns högsta punkt och avsluta med ett kast över stavhandens axel mot personen som ska träffas av formeln.

Effekten av formeln kan variera beroende på utövarens färdighet. Olika grader är följande:

  1. En viss upprymdhet uppstår hos personen, effekten håller i sig upp mot en minut.
  2. Personen känner ett plötsligt utbrott av energi och en känsla av inspiration. Håller i sig runt tio minuter.
  3. Entusiasmen är nu överväldigande och personen fylls av känslan att kunna göra allting på samma gång. Viss förmåga att fokusera känslor krävs för att kunna kontrollera den här entusiasmen till något praktiskt. Effekten håller i en timme.
  4. Överdriven entusiasm uppstår, personen får svårt att fokusera och hoppar istället från projekt till projekt så snart tanken kommer för dem. Räknas i allmänhet som ett misslyckande.

Lektionsförfattare: Shetani