Trollformellära 403

Defodio

Svårighetsgrad: slutet av vårterminen eller början av sommarterminen

Trollformel: Defodio
Funktion: Gröper ur eller gräver hål.
Utförande: Gör tre små snabba cirklar motsols med trollstaven riktad mot föremålet och säg samtidigt formeln.

Lektionsförfattare: Sparrow