Trollformellära 502

Quietus och Sonorus

Svårighetsgrad: slutet av höstterminen eller början av vårterminen

Trollformel: Sonorus
Funktion: Förstärker rösten. Kan användas som motformel till Quietus.
Utförande: Formeln sägs samtidigt som staven hålls mot halsen.

Trollformel: Quietus
Funktion: Försvagar rösten. Kan användas som motformel till Sonorus.
Utförande: Formeln sägs samtidigt som staven hålls mot halsen.

Lektionsförfattare: Ripipip och charmed, redigerad av Sparrow