Trollformellära 603

Inaggredio

Svårighetsgrad: slutet av vårterminen eller början av sommarterminen

Oberörbarhetsförtrollning

Trollformel: Inaggredio
Funktion: Gör ett föremål omöjligt att vidröras, både av människor och föremål.
Utförande: Vidrör föremålet med trollstaven, dra bak den och tänk formeln samtidigt som man svänger med handleden.

Lektionsförfattare: Sparrow