Trollformellära 605

Glisseo

Svårighetsgrad: slutet av höstterminen

Trollformel: Glisseo
Funktion: Får ett föremål att bli slätt och glatt.
Utförande: Pekamot föremålet och snärta till med trollstaven samtidigt som formeln tänks. Eleverna får börja öva på stenar.

OFF: Nästan ingen kommer att klara det eftersom de fortfarande inte lärt sig att behärska ickeverbala formler ordentligt.

Lektionsförfattare: Sparrow