Trollformellära 606

Homenum Revelio

Svårighetsgrad: mitten av vårterminen

OFF: Eleverna får gå ut på skolområdet och försöka leta upp varandra med hjälp av Homenum Revelio.

Trollformel: Homenum Revelio
Funktion: Avslöjar mänsklig närvaro inom ett område.
Utförande: En svepande cirkelrörelse medsols samtidigt som formeln tänks, eller uttalas för de som ännu inte behärskar ickeverbala formler. Ifall någon människa är i närheten kommer man att känna en stickande känsla i nacken.

Lektionsförfattare: Sparrow