Trollformellära 702

Supersinnesförtrollning

Svårighetsgrad: slutet av höstterminen eller början av vårterminen

Trollformel: Eximius Contrectum
Funktion: Formeln gör att kastaren känner av ifall det finns människor eller föremål i den nära omgivningen, även om de inte syns.
Utförande: Gör en cirkelrörelse medsols och tänk det första ordet. Snärta till och tänk sedan det andra ordet.

Lektionsförfattare: Sparrow