Trollformellära 704

Fideliusbesvärjelsen

Fideliusbesvärjelsen är väldigt komplex och mycket svår att utföra. Den gör så att informationen om platsen för ett hus bevaras innuti en enda levande själ, som blir hemlighetsväktare. Det är bara hemlighetsväktaren som kan tala om informationen för andra så att de kan hitta huset, men de kan aldrig föra informationen vidare till någon annan. Inte ens de som bor i huset kan göra det. Ifall hemlighetsväktaren dör så blir de personer som fått reda på det hemlighetsväktare, vilket innebär att platsen inte är lika säker eftersom fler känner till hemligheten och kan berätta om den.

Lektionsförfattare: Angfiel och Sparrow