Trollformellära 706

Villkorsbundna trollformler

Svårighetsgrad: mitten eller slutet av sommarterminen

Villkorsbundna trollformler innebär att ett föremål kommer reagera på en viss speciell yttre omständighet. Det kan vara exempelvis att ett brev eldar upp sig självt efter att det har lästs eller eldar upp sig självt innan det läses av fel person. Först måste man lägga en trollformel på föremålet för att få den att reagera på ett villkor, sedan måste man lägga på villkoret på föremålet.

Trollformel: Etivitus [Eti-vi-tuss]
Funktion: Gör så att ett föremål kan bli villkorsdrivet.
Utförande: Peka bestämt på föremålet och håll trollstaven helt stilla när du uttalar trollformeln.

Trollformel: Anges inte eftersom det finns så många olika beroende på vad man ska utföra för villkor. (OFF: Eleverna har en lång lista i sin bok med olika villkorsdrivna alternativ och får välja en valfri från den här listan. Det är alltså upp till spelaren att ha lite fantasi vad för villkor som läggs på föremålet i fråga.)
Funktion: Gör så att villkoret blir villkorsdrivet
Utförande: För trollstaven i en ring motsols mot kroppen och avsluta med att du pekar direkt mot föremålet och uttalar trollformeln.

Lektionsförfattare: Angfiel och Sparrow