Trollkonsthistoria 204

Trollstavar under stenåldern

Tid på året lektionen ges: Sen sommartermin

Instruktioner

-

Ur läroboken:

Första gången man känner till att människor utövat magi var i den tidiga civilisationen Mesopotamien, belägen mellan floderna Eufrat och Tigris i mellanöstern. Om dem och deras magi vet man tyvärr inte särskilt mycket.

Under stenåldern använde man vanligen trollstavar mer lika vandringsstavar än de vi har idag. De var vanligen tillverkade av familjen själv eller av en person i deras närhet som de kunde idka byteshandel med. Stavarna var därför av mycket olika kvalité och det var vanligt att man gick igenom flera stavar inom sin livstid. Det har hittats många trollstavar från den här tiden i gravar.

Experter har kunnat bedöma inte bara vilken kvalité en stav haft, hur mycket slitage den blivit utsatt för utan också vilken typ av magiker som ägde den. Om det var en man eller kvinna kan vanligen sägas av träslaget, eftersom de verkar ha haft en bestämd uppfattning om vilka trän som var manliga respektive kvinnliga. Hur betydelsefull personen varit på utsmyckningar av olika slag. Vilken roll i samhället personen haft, efter det att människorna blev bofasta. Om man var en jägare eller krigare som ibland också gick i närstrid med trollstaven eller en bonde som var betydligt mindre trollig att göra det.

Lektionsförfattare: Embli