Trollkonsthistoria 309

Fendrel, Merek och Helewys

Tid på året lektionen ges: Tidig vårtermin

Under medeltiden fanns det en trio magiker som hette Fendrel Baker, Merek Clarke och Helewys Donngal, mer känd som Helewys den Sköna.

Fendrel föddes i Godric's Hollow tidigt 1100-tal och utbildades på Hogwarts - där han gick i Slytherin - men skulle snart flytta till kontinenten. Han reste runt i olika länder, främst Italien, Tyskland och Turkiet. Vi har tyvärr inte särskilt många uppgifter om vad han höll på med innan han i trettioårsåldern började brevväxla med Merek som i sin tur också brevväxlade med Helewys.

Merek Clarkes far var engelsman men Merek föddes på den grekiska ön Kreta, där hans mor kom ifrån. Han flyttade in till Aten som ung man och gjorde sig känd för sitt stora intellekt. Han brevväxlade med många framstående personer men få så tätt som Fendrel och Helewys.

Helewys den Sköna, för att ta den tredje personen i trion, var fransyska. Hon var omtalad som en av Europas vackraste kvinnor och uttryckte i sina brev ofta frustration över att så få personer tog hennes akademiska insatser på allvar. Hon ville tala om trolldrycker och förvandlingskonst men de flesta i hennes närhet - inklusive hennes egen familj - var mer intresserade av vilken man hon skulle gifta sig med och hur vackra hennes barn skulle bli.

Alla tre började så småningom brevväxla med varandra och år 1146 träffades de i Le Mans, Frankrike. Man vet inte exakt vad de talade om. Breven efteråt refererad ofta till mötet och deras planer, utan att gå närmare in på vad planerna gick ut på. Inte alla brev finns bevarade och efter en tid började de använda koder.

Fendrel och Helewys gifte sig år 1148 och Helewys flyttade in i hans hus i det som idag är Tyskland men Fendrel själv var sällan där. Historier förmodar att alla tre forskade om svartkonster. Man har vissa belägg för att i alla fall Helewyn verkligen gjorde det men efter så här lång tid är det svårt att vara säker på någonting, i synnerhet som trion medvetet försökte dölja sina aktiviteter.

De tre hade lyckats bra med att vara diskreta tills år 1155 då Marek arresterades i Danmark. Protokollen från själva rättegången finns inte bevarade men en text om alla som arresterades för svartkonstbruk i landet under den tiden säger att Marek anklagades för att ha uttalat två 'särdeles mörka förbannaler' men att han blivit frikänd. Man vet inte vilka förbannelserna var, vem eller vad han skulle ha utsatt dem för men de flesta historiker är överens om att Marek med största sannolikhet var skyldig. Vi vet inte varför han frikändes. Kanske fanns det inte tillräckligt med bevis, kanske mutade han sig fri - Marek var en rik man med många kontakter - eller kanske var han verkligen oskyldig.

De flesta experter misstänker att alla tre - men särskilt Marek och Helewys - utförde en del otäcka experiment. Det finns fragment av anteckningar bevarade men de är vagt uttryckta och inget bevis för att handlingarna verkligen utförts oavsett. Emellertid är inte världen så svart och vit att alla svartkonster alltid är onda och ingenting annat. På 1160-talet upptäckte de hur Iktaraförbannelsen kunde brytas. Det var en otäck, mörk förbannelse som användes i tortyrsammanhang på den tiden. Den är inte alls populär längre, både för att den tack vare trions arbete är brytbar och för att det finns mindre komplicerade alternativ.

Iktaraförbannelsen var långsamt verkade och måste vanligtvis förstärkas under resans gång. Den bryter ner offrets inre organ, vilket både är smärtsamt och i längden dödligt. Men den var också lätt för botare att känna igen och nu när vi har motförbannelser kan den utan alltför stora svårigheter brytas. Enda sättet för ett offer att dö av förbannelsen idag skulle vara om han eller hon av någon anledning inte sökte vård. Det skulle i så fall ta flera månader. Närmare två år, ifall personen som kastade förbannelsen inte förstärkte den.

Trion belönades för sitt arbete, som räddade många liv, även om de misstänktes ha utsatt djur och försökspersoner - troligtvis mugglare - för Iktaraförbannelsen i avsikt att lista ut hur den kunde brytas.

Lektionsförfattare: Embli