Trollkonsthistoria 402

Första världskriget: Del 1

Tid på året lektionen ges: Tidig vårtermin

Instruktioner

-

Ur läroboken:

Efter Napoleonkrigen hade Europas karta ritats om kraftigt med syfte att ingen nation skulle kunna bli starkare än någon annan. Vad som då inte togs med i beräkningen var nationalismen som kom att växa sig stark under upptakten till första världskriget skulle ena små riken med gemensam kultur och splittra de stora.

Misstänksamheten mellan länderna var stor, och för att försäkra sig om att inte stå ensamma vid ett eventuellt krig skapades två stormaktsförbund. Trippelalliansen, som bestod av Österrike-Ungern, Tyskland och Italien. När kriget senare bröt ut gick dock inte Italien med på alliansens sida, och under kriget kallades alliansen för centralmakterna. Trippelententen eller bara ententen bestod av Ryssland, Storbritannien och Frankrike. Även Grekland och Portugal gick senare med i den och 1915 Italien.

Storbritannien var vid den här tidpunkten inte självförsörjande vad det gäller till exempel livsmedel, och med en stigande befolkning var de beroende av att fortsätta dominera på haven och sina kolonier. De hade dock konkurrens av främst Tyskland, som också ville ha kolonier i Afrika, och som växte sig starka på haven.

Andra konflikter var till exempel den mellan Österrike-Ungern och Ryssland, som hade oenigheter om hur Östereuropa och Balkan skulle fördelas. Frankrike var revanschlystet efter nederlaget i Fransk-tyska kriget 1870-1871 då de förlorat områdena Alsace och Lorraine.

Ytterligare en orsak till första världskriget var själva planerna att förhindra det. Detaljerade planer utarbetades om hur de skulle gå tillväga vid ett eventuellt krig. Den mest berömda av planerna är tyskarnas Schliffenplan, som kort sagt gick ut på att snabbt besegra Frankrike genom att sätta in en del av armén rätt mot Frankrike där de hade starka befästningar och därmed lura dit dem, medan resten av armén gick genom Belgien till Frankrike. Sedan skulle de snabbt vända om och krossa Ryssland, som mobiliserade långsammare. Dessvärre genomfördes den aldrig på det sätt som det från början var tänkt, eftersom Alfred von Schlieffen, som ursprungligen konstruerat den, dog innan den sattes i verket.

Men det som slutligen startade kriget var "Skotten i Sarajevo" 28 juni 1914. Då sköts tronföljaren i Österrike, Franz Ferdinand, och hans hustru Sophie von Chotek till döds. Mördare var Gavrilo Princip, medlem i terrorgruppen Svarta Handen. Dådet följdes av det som kallas Svarta Veckan, då Europas länder förklarade krig mot varandra. "The boys will be back to Christmas", sa man i England. Tron fanns nämligen på ett kort krig, ett krig som bara skulle pågå i några veckor. Det blev fyra år.

Lektionsförfattare: room101, redigerad av Embli