Trollkonsthistoria 404

Mellankrigstiden: Del 1

Tid på året lektionen ges: Tidig vårtermin

Instruktioner

-

Ur läroboken:

Efter första världskriget blev jazzen populär i Europa, både bland magiker och bland mugglare. Flera populära jazzband uppstod under 1920-talet. I mugglarvärlden så blev radion vanlig, något den varit även innan första världskriget i magikervärlden, men nu startades fler radiokanaler.

Bilar blev allt vanligare hos mugglarna, men främst inom överklass och förmögen medelklass. På grund av att det finns så många enklare sätt förflytta sig i magikervärlden så har bilen aldrig varit särskilt stor här, men det var även under den här tiden som de första magikerna började köpa bil. Även bussar blev vanliga, och det var under 1920-talet som den populära Nattbussen startades.

Det var också under 1920-talet som kvinnorna började ta allt mer plats. 1918 fick kvinnorna rösträtt i Storbritannien, men det var inte förrän 1928 som den blev jämlik.

Framstegen var många under 1920-talet, men det var trots det ett mörkt tjugotal. Storbritannien var skuldsatt och hade svårt att hävda sin ställning i världsekonomin. 1926 utbröt en kolgruvestrejk som brukar ses som början på nedgången för Storbritanniens kolindustri.

I övriga världen var oron stor. I stora delar av Asien, Afrika och Latinamerika var det stor svält, i Kina och Sovjetunionen rasade inbördeskrig, i Tysklands rådde stor inflation. Det blev något bättre när USA lånade ut pengar till Tyskland så att handeln började komma igång igen.

Bakslaget, det som kallas depressionen, började i USA 1929. Handeln minskade snabbt och arbetslösheten steg högre och högre. 1931 var mer än en femtedel av Storbritanniens fackmedlemmar arbetslösa och 1932 gick mellan 30 och 40 miljoner människor arbetslösa. I Storbritannien var den som värst i norra Wales och England där hela 70% av befolkningen var arbetslös. Detta påverkade även magikervärlden där affärer fick slå igen och arbetslösheten steg, om än inte i så hög grad som i mugglarvärlden. 1936 marscherade 200 arbetslösa arbetare från Jarrow till London för att visa hur dåligt ställt det var, men den fick väldigt liten betydelse.

Lektionsförfattare: av room101, redigerad av Embli