Info - Skolor i det Ryska Imperiet

Visa alla info-sidor

Pogodin    Altyn    Baba Martas    Gamaiun    I förhållande till Durmstrang    Inledning    Jämförelse mellan skolorna    Raskovnik    Solomonska   

Inledning

Det Ryska Imperiet består av flera länder som har relativt självstyre, men som alla lyder under Ryssland och Tsaren. Eftersom Durmstrang är en skola som tar emot elever från hela Ryska Imperiet, men som nästan uteslutande bara tar in elever med magiska föräldrar från överklassen och övre medelklassen så finns det även fler magiska skolor spridda i riket. Medelklassen, arbetarklassen och de ännu fattigare får också en utbildning i det Ryska Imperiet.

Dessa skolor kommer inte att spelas ON. Informationen är till för att få bakgrundsinformation till olika spel och om man vill ha en magivärldskaraktär som inte har gått på Durmstrang.
Du kan även spela en magivärldskaraktär som är i den åldern att den skulle gå på någon av skolorna. Du kan då spela spel runtomkring lektionerna och när de är hemma på lov/fritiden. Det kommer inte finnas ett speciellt forum för det utan då hänvisas man till generella forumet för spel i Ryska Imperiet.

Tack till Gaya som skrivit ihop informationen och gjort fina bilder på skoluniformerna!


I förhållande till Durmstrang

Durmstrang tar emot elever mellan åldrarna 10-13 år. Det betyder att de kan börja gå på en skola i sitt hemland innan de kommer ni på Durmstrang.

Durmstrang är unikt i att de börjar med praktisk stavmagi redan från början. Vanligtvis får man inte köpa trollstav inom Ryska Imperiet förrän man fyllt 13 år, och det är därmed från den åldern som de övriga magiskolorna kan lära ut praktisk magi. Durmstrang-elever får speciellt tillstånd att köpa trollstav det år de kommer in på skolan. Det betyder även att hemskolning innan barnen är tretton endast är teoretisk.

Om föräldrarna skulle vilja att deras barn går i skola i ett av de andra länderna än de själva bor inom så går detta, men de allra flesta föredrar dock att ha sina barn i den skola som finns i deras hemland.

Rika och överklass

De som är riktigt rika och de inom överklassen gör inte det. Istället väljer de att hemskola sina barn och om de skulle skämma ut sig så pass att de inte kommer in på Durmstrang ens när de är tretton så fortsätter de att hemskola barnen.

Det händer att barn från överklassen som inte kommit in på Durmstrang går på de andra skolorna också, men det är mycket ovanligt och beror ofta på diverse hemförhållanden eller att man har något slags band till skolan.

Övre medelklass

De som vill skicka sina barn till Durmstrang kan välja att skicka barnen till skolan i hemlandet först. Det sker inte alltid, en del föräldrar insisterar på hemskolning för deras barn även i den här sociala klassen.

Medelklass

Barn som föds i medelklass kan skickas till Durmstrang om familjen/släkten verkligen anstränger sig med pengar och barnet är talangfullt. Dessa skickar dock alltid sina barn till magiskolan i landet innan de kommer in på Durmstrang eftersom det är väldigt osäkert på om deras barn verkligen kommer in på Durmstrang.

Arbetarklass och fattiga

Övrig medelklass och lägre skickar bara sina barn till de övriga skolorna i länderna. De flesta testar inte ens att komma in på Durmstrang eftersom de vet att de inte kommer ha råd eller att deras barn inte är fina nog att komma in på skolan.

Relegerade Durmstrang-elever

De få elever som relegeras på Durmstrang kan gå klart sin utbildning på en av de andra skolorna. De populäraste valen för föräldrar till relegerade barn är att hemskola dem eller donera en stor summa pengar så att de får gå klart sin skoltid på Raskovnik. De som inte har råd med något av det tvingas skicka sitt barn till någon av de andra skolorna, oftast till Pogodin, vilket är skamligt för någon med status nog att komma in på Durmstrang.


Pogodin

Giperion Danilovich Pogodins Läroverk för Magisk Skolning

Гиперион Данилович Погодина Школа для магических обучение
(Giperion Danilovich Pogodina Shkola dlja magicheskih obuchenie)


Upptagningsområde: Ryssland och Vitryssland
Skolans fullständiga namn: Giperion Danilovich Pogodins Läroverk för Magisk Skolning
Skolan kallas vanligtvis: Pogodin
Undervisningsspråk: Ryska
Antal elever: ca 1300.
Ålder på eleverna: 11-17.
Antal årskurser: 6.
Skolans placering: I utkanten av mugglarstaden Krasnojarsk (Wikipedia:Krasnojarsk ).


Historia

Pogodin själv hade goda avsikter, men han fick inte tillräckligt med resurser, och var själv inte tillräckligt involverad i projektet efter att tsaren godkänt hans planer. Pogodin antog att allt skulle ske enligt de planer han gjort upp, och att skolan därmed skulle bli underbar. Att skolan inte riktigt levde upp till förväntningarna fick han aldrig veta, och han dog tio år efter skolans grundande. De som faktiskt fått i uppgift att starta skolan hade attityden att eftersom skolan ändå var för rikets fattiga så spelade kvaliteten inte direkt jättestor roll, utan barnen borde helt enkelt vara tacksamma för att de fick någon utbildning alls.

Denna attityd satte sig djupt i Pogodin, och lever kvar än idag. Skolan fostrar barnen att vara goda undersåtar, och att vara nöjda med sin lott. Redan från början började skolan att använda sig av barnen som gratis arbetskraft, som ett sätt att spara in lite pengar, och detta lever kvar i att eleverna än idag sköter matlagning, städning, tvätt och andra sysslor på skolan. Detta rättfärdigas med att det skulle vara ”karaktärsbyggande”.

Skolan grundades

År 1831 då tsar Grigoriy IX ansåg att alla hans undersåtar hade rätt till en gedigen utbildning. Skolan fick namn efter den som varit främst ansvarig för att driva frågan med tsaren, Giperion Danilovich Pogodin.

Målsättning

I teorin att tillhandahålla utbildning för alla i Ryssland, oavsett social status eller pengar. I praktiken handler det dock mer om att utbilda samhällets underklass så de finner sig i sin lott som hantverkare och tjänare.


Skolbyggnaden

Ursprungligen bestod skolan av flera mindre – rätt trevliga – träbyggnader, men efter att en eldsvåda förstörde en stor del av dem år 1949 rivdes de alla och ersattes med ett par mer ”effektiva” betongbyggnader i mugglarstil. Framsidan av huvudbyggnaden ser ut ungefär som vilken kontorsbyggnad som helst, även om fönstren är förtrollade för att säkerställa att mugglarna inte ser någon magi av misstag. På framsidan finns inte så mycket mer än så – ett par bänkar, parkeringsplats och cykelställ. Om en mugglare går runt skolan verkar inget särskilt finnas på baksidan, trots att där egentligen finns ett rätt väl tilltaget utrymme för eleverna.

Sovsalarna är stora, tråkiga rum där 50 elever sover i varje. För att spara plats har de våningsängar, och barnen har varsin rätt liten garderob. Inga skrivbord finns i sovsalarna, utan vill man läsa/skriva/plugga får man göra det någon annanstans.

Omgivningarna

Skolan ligger rätt avsides beläget i staden, men det är ändå inte mer än gångavstånd till det närmaste befolkningscentrumet. De närmaste byggnaderna är lagerlokaler. Eleverna tillbringar den mesta av sin tid utomhus på baksidan av byggnaden, som i princip består av en gräsplätt, ett par träd, några bänkar och ett par gungor. Det finns rätt mycket plats på gräsplanen att springa runt på, men överlag är det ändå en rätt tråkig skolgård.


Antagningsprocessen

Antagningsbrev går ut till alla ryska och vitryska magikerbarn det år de är 11 vid skolstarten. Undantag finns om barnet redan är registrerad vid annan magiskola

Skolavgift

Ingen skolavgift, utan skolan finansieras av staten, samt till viss del av donationer.


Elevhem

Pogodin har inga elevhem.

Eleverna blir däremot uppdelade i klasser (1a, 1b), alfabetiskt efter efternamn. Pojkar och flickor läser samma ämnen, med ett fåtal undantag. Det finns i genomsnitt sju klasser per årskurs, med ungefär 30 elever per klass, men detta kan så klart variera en del. Varje årskurs har fyra sovsalar för flickor och fyra sovsalar för pojkar, med ungefär 50 elever i varje sovsal. Sovsalsuppdelningen är baserad på när man fyller år, och det finns därmed inga garantier alls för att man hamnar tillsammans med andra från samma klass.

Det finns inga officiella tävlingar mellan klasser eller sovsalar, men det händer nu och då att eleverna själva anordnar tävlingar sig emellan.

Varje sovsal väljer en ordningsman/kvinna varje år, som har som uppgift att se till att livet i sovsalen flyter på, att alla är vänner med varandra, och att medla i de konflikter som uppstår.

Alla elever förväntas hålla sin säng bäddad och sin plats städad. Sysslor inom slottet sköts på rullande schema baserat på klass. De flesta av sysslorna överses inte medan eleverna gör dem, utan inspekteras endast i efterhand. Det enda undantaget är skolköket, vilket överses av en gammal husalv medan eleverna jobbar.


Skoluniform

Pogodin har en skoluniform.

Huvudfärgen är grå, och den är allmänt tråkig. Flickorna har grå tröja, grå knälång kjol, svarta skor, vita strumpor och vitt förkläde. Pojkarna har grå tröja, grå byxor och svarta skor. Även ytterkläderna går i grått. Eleverna får dock använda egna mössor, halsdukar och vantar om vintern, och om sommaren får flickorna använda egna huvuddukar/hucklen, och många av eleverna tar detta som en chans att liva upp uniformen med en liten färgklick.
Giftesmål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Ja
Får elever bli gravida: Ja.

Eller åtminstone flickorna får gifta sig, i och med att åldersgränsen för giftermål i Ryssland är 15 för flickor och 18 för pojkar. Eftersom pojkarna inte hinner bli giftasvuxna under skoltiden på Pogodin så är detta inte relevant för deras del.

Eftersom pojkarna inte hinner bli giftasvuxna under skoltiden kan inte ett gift par gå på skolan, och flickor som gifter sig får därmed ingen särskild behandling från skolans sida. Det är förbjudet för eleverna att ha sex på skolan, och blir de påkomna bestraffas de.

En flicka som blir gravid under skoltiden behandlas likadant oavsett om hon är gift eller inte – hon tas ut ur alla praktiska ämnen så snart det framkommer att hon är gravid, men kan fortsätta med teoretiska ämnen tills runt 6-7e månaden. Därefter tas hon helt ur klasserna. Vanligtvis rekommenderar skolan att flickan tar ett sabbatsår för att ta hand om sitt barn, men om hon har möjlighet att lämna barnet med släkt eller dylikt så är hon välkommen tillbaka så snart hon repat sig efter födseln. Om hon kan demonstrera att hon inte ligger alltför mycket efter i sina ämnen kan hon eventuellt få fortsätta med sin gamla klass, men vanligtvis innebär graviditet att tjejen måste gå om ett år.

Resonemanget kring detta är för att skolan tillhandahåller undervisning för de fattigaste, samhällets underklass, och för att säkerställa att även flickor som gör misstag i sin ungdom åtminstone kan ta sig till någon form av examen. Skolan tar även emot flickor från Raskovnik-akademin som blivit relegerade på grund av sin graviditet, enligt samma tankesätt.


Straff/belöningssystem

Det finns inget övergripande poängsystem, och rent allmänt så satsar skolan mer på straff än på belöningar. Elever som bryter reglerna blir bestraffade, några exempel: smäll på fingrarna, utebliven middag, strafftjänst med matlagning/städning/tvättning/annat, smisk, eller hårdare fysiska bestraffningar.

Nu och då belönas så klart eleverna, men skolan satsar mer på att straffa dåliga beteenden än att belöna goda beteenden, då man egentligen bara vill ha rätt medelmåttiga elever. Belönas de för mycket kan de tro att de är duktiga och förtjänar beröm, och om de tror att de faktiskt är bra kan det leda till att de inte finner sig i att vara samhällets underklass längre.


Ämnen/specialämnen

Skolan satsar väldigt mycket på praktiska ämnen, och därmed är de mer teoretiska ämnena nedprioriterade. Eftersom de börjar lära ut trollstavsmagi först i trean så gör detta att den största delen av teoretiska ämnen lärs ut de första två åren.

Astronomi, Det Ryska Imperiets historia, Försvarsmagi, Idrott, Magisk hemkunskap, Magislöjd (med träslöjd- eller syslöjds-inriktning), Mytologi, Skötsel av Magiska Djur, Trolldryckslära, Trollformellära, Örtlära

År 1-2: Astronomi, Det Ryska Imperiets historia, Idrott, Mytologi, Skötsel av Magiska Djur, Trolldryckslära, och Örtlära

År 3-6: Det Ryska Imperiets historia, Försvarsmagi, Idrott, Magisk hemkunskap, Magislöjd, Skötsel av Magiska Djur, Trolldryckslära, Trollformellära, Örtlära


Mugglarinformation:

Ryssland:
Myndig/rösta/körkort/köpa alkohol från 18 års ålder.
Gifta sig vanligtvis vid 18 års ålder, men i vissa fall så tidigt som 16.
Byxmyndig vid 16.

Vitryssland:
Myndig, köpa/dricka alkohol, körkort, rösta, gifta sig från 18 års ålder.
Byxmyndig från 16 år.


Raskovnik

Raskovnik-akademin för Unga Häxor och Trollkarlar

Расковник академии для молодых ведьм и колдунов
(Raskovnik akademii dlja molodyh ved'm i koldunov)


Upptagningsområde: Ryssland och Vitryssland
Skolans fullständiga namn: Raskovnik-akademin för Unga Häxor och Trollkarlar (Raskovnik är en mytologisk växt som kan öppna alla lås, se även Wikipedia: Raskovnik)
Skolan kallas vanligtvis: Raskovnik, Raskovnik-akademin
Undervisningsspråk: Ryska
Antal elever: ca 1000.
Ålder på eleverna: 10-18
Antal årskurser: 8
Skolans placering: En bit från staden Sankt Petersburg, på stranden till Östersjön. Skolan grundades långt innan staden Sankt Petersburg, vilken grundades 1703. Raskovnik ligger dock tillräckligt långt borta från staden för att inte störas av mugglarna.


Historia

Då skolan grundades hade de all världens goda intentioner om att tillhandahålla utbildning för hela det ryska folket, men efter Utkins död 1548 började det gå utför för dem. Inom ett par år tvingades de att börja ta ut en skolavgift för att kunna fortsätta, och med tiden kröp denna avgift sakta upp, tills de i början av 1700-talet knappast var ett alternativ för Rysslands fattigaste, och mot slutet av samma århundrade kunde bara 7 av 10 betala avgiften. Detta ledde till att folk än en gång började orda för ordentlig utbildning åt folket, och snarare än att ge Raskovnik bättre ekonomiska medel, så att de skulle kunna sänka skolavgiften igen, så valde den dåvarande tsaren att starta en ny skola, Pogodin. Efter att Pogodin grundats och det därmed var klart att Ryssland skulle ha en ”fattigskola” även utan dem så kände sig Raskovniks ledning än mindre tvugna att tillhandahålla utbildning för alla, och de började mer och mer rikta in sig på rikets medel- och överklass.

Skolan grundades

1486, då Ahill Vladimirovich Utkin började orda för en mer allmänt tillgänglig skola än Durmstrang. Utkin ansåg att det behövdes en skola för folket, och han fick stöd från kronprins Vladimir (senare Vladimir VII). Han fick därför medel till att starta upp en skola, och valde västra delen av riket då han alltid älskat havet. Utkin blev också skolans första rektor, och fortsatte på denna position till sin död 1548.

Målsättning

Att tillhandahålla en gedigen utbildning för det ryska folket. Riktar sig mest mot den ryska och vitryska medelklassen, men även en viss bit till överklassen, då de ryska och vitryska överklass-barnen som inte kommer in på Durmstrang i princip alltid hamnar här.


Skolbyggnaden

Skolan verkar vid första anblick bestå av en träbyggnad som klänger sig fast vid klippväggen. En bra bit längre ner möter klippan havet. Det finns en spiraltrappa som går hela vägen från toppen av klippan ner till en avsats där klippan möter vattnet, med skolans huvudingång mittemellan. När man utforskar skolan närmare märker man dock att träbyggnaden bara är första steget, för skolan sträcker sig in i själva klippan, och är mycket större än vad den först verkar.

De uthuggna delarna av skolan hålls varma och torra genom magi, och trots att man befinner sig i en uthuggen grotta så känner de flesta inte detta, särskilt inte eftersom insidan av rummen har ett lager ljusmålat trä över stenen. Faktum är att många har svårt att avgöra var klippan börjar.

Omgivningarna

Skolan ligger som tidigare nämnts vid/i en klippa, där klippan möter havet (Östersjön). Det finns en badplats rätt nära, och en liten ö en bit ut i havet, dit eleverna ofta kan flyga på sina kvastar. På andra sidan klippan finns ett quidditchfält och ett stall med ett par pegaser – eleverna transporteras i flygande vagnar dragna av pegaser när de ska till och från skolan.


Antagningsprocessen

En inbjudan går ut till alla ryska och vitryska magikerbarn det år de är 10 vid skolstarten. Det är därmed Raskovnik-akademin som mugglarbarnen i dessa länder först får höra talas om. Skolan tar därefter in alla som kan betala skolavgiften.

Skolavgift

Ja. Skolavgiften är relativt hög, så det känns lite för en normal medelklassfamilj att sända sina barn till skolan, utan att vara alltför betungande. Fattiga familjer får dock oftast vända sig till Pogodin istället.

Det finns ett par stipendium man kan ansöka om. Det är inte säkert att dessa ges ut varje år, utan skolan delar ut dem till extraordinära barn med god magisk förmåga och hög intelligens, vilket testas genom att skolan varje sommar håller ett test som testar dessa egenskaper genom att dels ”peta på dem med en trollstav” samt be dem skriva en uppsats i något ämne.

Skolavgiften tas ut i början av varje skolår, och täcker allt – skolböcker, material, uniformer, mat och husrum.


Elevhem

Raskovnik har elevhem.

Eleverna delas upp i fyra elevhem – Ogon (Огонь / ”Eld”), Zemlya (Земля / ”Jord”), Vozdukh (Воздух / ”Luft”) och Voda (Вода / ”Vatten”). Uppdelningen baseras på vilket stjärntecken de är födda i: Väduren, Lejonet och Skytten är Eld, Oxen, Jungfrun och Stenbocken är Jord, Tvillingarna, Vågen och Vattumannen är Luft, och Kräftan, Skorpionen och Fiskarna är Vatten. Eleverna får ett emblem av sitt element att sätta på sin uniform. De tar sedan lektioner tillsammans med sitt elevhem och bor även tillsammans. Om elevhemsgrupperna behöver brytas upp ytterligare av någon anledning blir det antingen efter kön eller efter stjärntecken.

Denna uppdelning är inte egentligen baserad på några personlighetsdrag som så, men från skolans håll förutsätter man ändå vissa saker, och därmed kan det hända att man fostrar barnen in i dessa roller. De poängterar framför allt mest vilket av de fyra elementen man antas vara, men självklart dyker det nu och då även upp lite förutfattade meningar om de olika stjärnbilderna också.

(Läs gärna mer: Wikipedia: Stjärntecken, De fyra temperamenten, Klassiska element och Humoralpatologi.)

Ogon

Ses som energiska, passionerade men ibland även lite ombytliga. De har ofta ett häftigt, eldigt humör. De är optimistiska, och är allmänt lite utgående ledartyper. De styrs mycket från sin mage, de trivs bäst om sommaren, de verkar ofta lite yngre än vad de faktiskt är, och när de blir sjuka antas det ofta bero på ett överskott av gul galla – de blir koleriska. Viktiga ord för Ogon är passion, eldighet, entusiasm, koleriskhet och spontanitet.

Zemlya

Ses som stabila, ansvarsfulla och praktiskt lagda. De är känsliga, och saker påverkar dem ofta djupt – det kan dock ta dem ett tag innan de visar just hur djupt något påverkat dem. Ibland har de en tendens att bli deprimerade. De är pessimistiska, och allmänt lite inåtvända följartyper. De styrs mycket av sin mjälte, de trivs bäst om hösten, de verkar vara precis den ålder de faktiskt är, och när de blir sjuka antas det bero på ett överskott av svart galla – de blir melankoliska. Viktiga ord för Zemlya är vuxenhet, fasthet, praktiskhet, ansvarsfullhet och melankoli.

Vozdukh

Ses som väldigt duktiga kommunikatörer och medlare. De är intellektuella, lite ombytliga, glada, livliga och allmänt sorglösa. De är optimistiska, och är allmänt lite utgående ledartyper. De styrs av sitt hjärta, de trivs bäst om våren, de verkar ofta lite barnsliga, och när de blir sjuka antas det bero på ett överskott av blod – de blir sangviniska. Viktiga ord för Vozdukh är barndom, himmel, kaos, diplomati, kommunikation, intellekt och sangviniskhet.

Voda

ses som väldigt påverkbara av omgivningen, lite för lättledda ibland. De är lugna och sävliga, och deras känslor är under kontroll, till den grad att de ibland verkar lite likgiltiga för omgivningen. De är pessimistiska, och allmänt lite inåtvända följartyper. De styrs mest av sin hjärna, de trivs bäst om vintern, de verkar ofta äldre än vad de faktiskt är, och när de blir sjuka antas det ofta bero på ett överskott av slem – de blir flegmatiska. Viktiga ord för Voda är mottaglighet, känslighet och flegmatiskhet.


Skoluniform

Raskovnik har en skoluniform.

Skolans färger är grönt och ljusblått, och detta syns tydligt i uniformen.

Flickornas uniform består av en grön sarafan (en sorts hängselklänning, se Wikipedia: Sarafan) med ljusblått broderi längs fållen. Under sarafanen bärs en vit blus med puffade ärmar, med brodyr längs ärmarna, även denna företrädande i grönt och blått. Vita strumpor och bruna skor. Till vardags täcker flickorna huvudet med ett huckle/huvudduk (en sjal över huvudet, knuten under hakan, se även Wikipedia: Huvudduk). Flickorna kan använda huvudduken som tillhandahålls av skolan, alternativt en egen, så länge den är i skolans färger. Vid högtider förväntas flickorna bära en enkel kokoshnik (traditionell rysk huvudbonad, se Wikipedia: Kokoshnik) istället.

Pojkarnas uniform består av mörkgröna byxor och en ljusblå kosovorotka (traditionell rysk skjorta, se Wikipedia: Kosovorotka) med grön bård. De bär knähöga bruna stövlar, utanpå byxorna. På huvudet har de en brun papakha/kosackmössa (Wikipedia: Papakha), en cylinderformad mössa av fårskinn.
Giftesmål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Ja, men är inte allmänt accepterat.
Får elever bli gravida: Nej.

Gifta sig ses inte med alltför blida ögon, men det är åtminstone godkänt – än en gång är detta mest relevant för flickorna, men på Raskovnik hinner åtminstone de flesta av pojkarna att bli giftasvuxna i sista året. Skolan behandlar inte gifta elever annorlunda än andra, utan de bor kvar där de gjorde förut.

Gravida flickor blir relegerade från skolan så snart detta framkommer, och har ingen chans att få komma tillbaka, utan de hänvisas då istället till Pogodin. Detta eftersom skolan anser att de flickor de utbildar borde vara klokare än så, och de ställer därmed högre krav på sina elever. Pojkar som utpekas som fader till en flickas barn blir bestraffade, men får gå kvar på skolan.


Straff/belöningssystem

Skolan har en serie privilegier som kan uppnås eller tas ifrån eleverna. Detta baseras på hur väl elevhemmen gör ifrån sig i förhållande till varandra, så om alla elevhem ligger rätt lika så kommer inga särskilda privilegier delas ut/tas bort, men om något elevhem har 20 poäng eller mer än #2 så börjar de samla på sig privilegier, som chansen att få använda skolans kvastar på fritiden, eller att få stanna upp en timme längre om kvällarna.

Å andra sidan, om något elevhem har 20 poäng eller mindre än #3 så börjar de förlora privilegier, som efterrätt efter middagen, eller möjligheten att låna skönlitterära böcker från skolbiblioteket.

Om ens elevhem har mest poäng i slutet av läsåret får alla i det elevhemmet en stjärna att sätta på sin skoluniform, och de behåller dessa genom hela skoltiden.

Elever belönas i regel inte individuellt, men om någon bryter mot reglerna kan de räkna med att förutom poängavdrag även bli bestraffade. Raskovnik satsar mer på strafftjänster än på fysiska bestraffningar, men båda används.


Ämnen/specialämnen

De första tre åren läser eleverna teori, därefter går de över till praktik i fyran. Detta eftersom man i Ryssland behöver vara åtminstone 13 år för att köpa trollstav, om man inte har specialtillstånd för att man går på Durmstrang.

På Raskovnik börjar de studera trollformler redan i tvåan, uttal och trollstavsrörelser, men då utan trollstavar. Detta för att de sedan ska kunna lära sig trollformlerna snabbare när de väl kan börja med praktisk stavmagi istället för teoretisk i fyran.

Skolan har en mer allmän inriktning än Pogodin, med mer fokus på teoretiska ämnen i allmänhet. Skolan har även en del valbara ämnen, så att eleverna kan rikta in sig efter intresse/förmåga. Dessa ämnen läses från och med femman.

Teoretiska ämnen: Rysslands historia, Svartkonster, Astronomi, Mytologi, Latin, Mugglarstudier

Praktiska ämnen utan trollstav: Siarkonst, Trolldryckslära, Kvastflygning

Praktiska ämnen med trollstav: Trollformellära, Magislöjd, Försvarsmagi, Förvandlingskonst, Matemanti.


Mugglarinformation

Ryssland:
Myndig/rösta/körkort/köpa alkohol från 18 års ålder.
Gifta sig vanligtvis vid 18 års ålder, men i vissa fall så tidigt som 16.
Byxmyndig vid 16.

Vitryssland:
Myndig, köpa/dricka alkohol, körkort, rösta, gifta sig från 18 års ålder.
Byxmyndig från 16 år.Solomonska

Solomonariska Magiinstitutet

Institutul Solomonari de magie


Upptagningsområde: Rumänien och Moldavien
Skolans fullständiga namn: Solomonariska Magiinstitutet
Skolan kallas vanligtvis: Solomonariska / Solomonska
Undervisningsspråk: Rumänska (kallas ibland moldaviska av politiska skäl, men egentligen samma språk med lite dialektala skillnader). Skolan lär ut ryska som ämne.
Antal elever: ca 600
Ålder på eleverna: 10-17 (+17-22).
Antal årskurser: 7 årskurser. Efter sex årskurser kan man ta en förenklad examen, men den fullvärdiga examen ligger i sjunde året. Skolan erbjuder också två påbyggnadsår för de som vill fördjupa sig inom ett par ämnen. Dessa påbyggnadsår är öppna för alla inom imperiet att söka till, så länge de har tagit examen från sin skola.
Skolans placering: En fästning bland bergen i norra Rumänien.


Historia

Skolan flyttade runt en del de första åren, då de försökte hitta en perfekt plats att ha sin undervisning. En tid hade de ett hus djupt i skogen, senare flyttade de till en djup grotta. Till slut hittade de en övergiven mugglarfästning, och fann att den uppfyllde deras behov väl. Med åren har de byggt till och ändrat en hel del. Själva fästningen kallas fortfarande Babariului.

De första åren började skolan undervisa barn redan när de var i 5-årsåldern, och många av de mugglarfödda barnen bodde heltid på skolan från denna ålder och såg aldrig sina föräldrar igen. Med åren har dock denna gräns gradvis lyfts, och undervisningen börjar nu, som i många andra delar av det Ryska Imperiet, vid 10 års ålder.

Skolan var länge väldigt tuff, och många elever valde att inte fullfölja utbildningen, då de sista åren var nästan omöjliga, och slutproven gallrade sedan ytterligare en del av eleverna, vilket gjorde att bara en av sju elever som påbörjade utbildningen faktiskt tog examen och fick rätten att bära den vita manteln som endast fullvärdiga solomonarer har rätt till. Runt 1820-talet började man tycka att fler elever dock borde klara sig till examen, och svårighetsgraden anpassades något.

Skolan grundades

Mitten av 1400-talet. Det är lite svårt att avgöra exakt när, eftersom det långt innan detta fanns en tradition av mästar/lärlingingar som också kallades solomonarer. Denna inställning att bara undervisa en eller två elever åt gången var dock inte hållbar, och mot slutet av 1300-talet började en del av mästarna samarbeta för att kunna undervisa fler elever åt gången, och någon gång i mitten av 1400-talet gick de sista grupperna ihop för att bilda det Solomonariska Magiinstitutet.

Målsättning

Att utbilda kloka och skickliga magiker. Skolan är troligtvis den bästa efter Durmstrang inom det ryska imperiet vad gäller kvalitet på undervisningen.


Skolbyggnaden

En fästning byggd i mörk sten. Omges av en tjock mur som man kan gå sju personer arm i arm på, och själva fästningen reser sig högt över landskapet, och man kan se miltals från tornen. Bitar av skolan har byggts till genom åren, i lite annorlunda stilar från själva grundfästningen, men i samma mörka sten.

Skolans matsal är lite annorlunda i och med att den är utformad som en antik grekisk teater, men med bord (se Wikipedia: Amfiteater och Antik grekisk teater). Eleverna sitter alltså i tre kvarts-cirklar, med bord framför sig, och med en rundad scen längst ner i mitten. Ofta har de någon slags föreläsning eller underhållning under middagarna, vilket kan bestå av allt från skolans kör som sjunger något, till en speciell gäst som talar om olika karriärmöjligheter för eleverna, till ett par lärare som demonstrerar vilken praktisk nytta man kan ha av vissa formler, till några elever som sätter upp ett litet teater-stycke.

Omgivningarna

Skolan ligger längst upp på en av de lägre höjderna, och omgivningarna sluttar därmed utför runtomkring skolan. Skolan har ett quidditchfält en bit utanför murarna. Området som eleverna får vistas på är väl tilltaget och inkluderar ett par träddungar, en bäck som kommer från det närmsta större berget, och ett grottsystem en bit bort.


Antagningsprocessen

De börjar året de är 10 vid skolstarten.

Skolavgift

Nej för de första sju åren, ja för påbyggnadsåren. Skolan tillhandahåller böcker, uniformer, mat och husrum, men eleverna får själva stå för vissa material (pennor, papper eller pergament, trolldrycksingredienser, och dylikt). Dessa materialkostnader är dock inte direkt oöverkomliga, och även fattiga familjer har därmed råd att skicka sina barn till skolan.

Skolan finansieras istället främst genom donationer från privatpersoner och bidrag från staten.


Elevhem

Solomonska har inga elevhem.

Skolan har i snitt tre klasser med ungefär 30 elever per klass per år. Pojkar och flickor blandas i klasserna. Eftersom inte alla läser samma tillvalsämnen så blir det andra grupperingar där.

Eleverna har sovrum, vilka delas av två andra. Eleverna delar alltid rum med personer av samma kön som de själva. De behåller samma rum genom hela skoltiden, enda undantaget är om de byter rum med någon annan, eller om de ansöker om att få ett eget rum i samband med äktenskap. De får byta rum med varandra, förutsatt att båda eleverna som ska byta går med på detta, och får det godkänt av skolan.

Varje sovrum har tre sängar, tre garderober, tre skrivbord med stolar, och en helfigursspegel. Eleverna får göra sina rum mer personliga än så, så länge de håller rummet rent och någorlunda ordnat.


Skoluniform

Solomonska har en skoluniform.

Skolans färger är gult och lila.

Flickornas uniform består av ljusgul skjorta, gul kjol, ljusbruna strumpor och ljusgula skinnskor. Till detta bär de en broderad lila väst, och ett lila förkläde. Enligt skolans regler måste ogifta flickor bära sitt hår utsläppt eller flätat, medan gifta flickor måste bära håret uppsatt på något vis.

Pojkarnas uniform består av ljusgul skjorta, lila byxor och bruna skor. Till detta bärs ett rätt brett lila bälte, och en broderad gul väst.

Både pojkarna och flickorna har dessutom en mörklila mantel som de kan använda vid behov.När man tagit examen från skolan får man rätt att bära en helvit sidenmantel (precis som man har rätt att bära studentmössa i Sverige när man tagit studenten). Om man tar den förenklade examen i sexan istället för sjuan får man också rätt att bära en vit sidenmantel, men med en grå bård. Fullföljer man påbyggnadsåren får man en guldbrosch för varje ämne man fördjupade sig i, vilka man förväntas bära på manteln.


Giftesmål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Ja.
Får elever bli gravida: Ja, men flickorna skickas bort under sin graviditet och brukar sällan komma tillbaka om de är ogifta.

Eleverna får gifta sig. För pojkarnas del är detta dock endast relevant om de valt att gå påbyggnadsåren, eftersom de annars inte hinner bli gamla nog under skoltiden. Gifta par kan ansöka om att få ett gemensamt rum, dessa delas ut efter en individuell bedömning av paret ifråga. I undantagsfall kan även en gift flicka vars make inte går på skolan få enskilt rum, så att paret kan umgås på tu man hand när mannen kommer på besök.

Flickor som blir gravida skickas bort från skolan så snart det framkommer, men får komma tillbaka efter att de fött sitt barn. I praktiken så blir det dock ofta så att ogifta flickor som blir gravida får kraftiga antydningar om att de inte är helt välkomna tillbaka, och det är därför vanligt att de hoppar av. Gifta flickor återkommer i högre grad, även om en del av dessa väljer att fokusera på sitt nya barn istället för sin utbildning.


Straff/belöningssystem

Individuellt poängsystem, med listor uppsatta vid huvudingången som visar alla elevers placering per årskurs. I slutet av varje månad belönas de fem översta på varje lista på något sätt, medan de fem längst ner på varje lista får strafftjänst.

Skolan använder jämförelsevis lite kroppsliga bestraffningar, men det förekommer ändå att folk får en smäll på fingrarna eller liknande. Vanligare är dock att elever får kvarsittning eller strafftjänst.


Ämnen/specialämnen

Undervisar en hel del i vädermagi, och har en särskild hagelförtrollning som alla elever måste svära att aldrig lära ut till någon utomstående.

Skolan har ryska som obligatoriskt ämne. Detta eftersom rumänska och ryska är så pass olika att det inte går att förstå om man inte har studerat språket, och då de är en del av det ryska imperiet anser de det vara viktigt att säkerställa att barnen kan ryska.

Meteoromagi (Vädermagi) – både att i förväg kunna avgöra hur vädret kommer bli, men också att faktiskt kunna kontrollera vädrets makter.

Magihistoria, med särskild inriktning på det ryska imperiet, men tar också upp andra länder.

Astronomi, kombinerat med astrologi och mytologi. Skolan undervisar inte bara om hur stjärnorna påverkar magi, utan även om hur stjärnorna påverkar människor, och varför. Mytologin bakas in med stjärnbilderna, men sträcker sig längre än så.

De läser även trollformellära, trolldryckslära (med inslag av alkemi i högre årskurser), botanik (både magiska och omagiska växter), förvandlingskonst och talmagi. Mugglarstudier och magisk zoologi (SMD) erbjuds vid intresse.


Mugglarinformation

Rumänien:
Myndig/köpa alkohol/körkort/rösta från 18 års ålder.
Äktenskap från 18 års ålder men i undantagsfall från 16.
Byxmyndig från 15 år.

Moldavien:
Myndig/köpa alkohol/körkort/rösta från 18 års ålder.
Äktenskap från 18 för killar och 16 för tjejer, med undantagsfall från 16 för män.
Byxmyndig från 16.

Övrigt av intresse

Mugglarna har legender om ”solomonarerna” (se Wikipedia: Solomonari), goda trollkarlar med makt över vädret. Mugglarnas berättelser är inte helt korrekta, men ändå på en del punkter förvånansvärt nära sanningen. Att alla solomonarer skulle vara långa och rödhåriga är ett exempel på något de inte riktigt fått rätt.

Gamaiun

Gamaiun internatskola för häxmästare och häxor i Alushta

Гамаюн школа-інтернат для ведьмаков і відьом в Алушті
Hamayun shkola-internat dlya ved'makov i vid'om v Alushti


Upptagningsområde: Ukraina
Skolans fullständiga namn: Gamaiun internatskola för häxmästare och häxor i Alushta. (Gamaiun är en mytologisk fågel med profetisk förmåga. På ukrainska uttalas namnet ”Hamajun”, men det engelska/svenska namnet på fågeln uttalas med G som på ryska. Läs gärna mer på Wikipedia: Gamayun och Alushta)
Skolan kallas vanligtvis: Gamaiun (/Hamaiun), Alushta-skolan.
Undervisningsspråk: Ukrainska. Viss hjälp finns dock för de barn som talar ryska som modersmål.
Antal elever: ca 750
Ålder på eleverna: 10-17
Antal årskurser: 7. Skolan följer samma struktur som den ukrainska mugglarskolan, och årskurserna fortsätter därför räkna uppåt från detta, vilket innebär att skolan omfattar årskurserna 5-11. (Wikipedia: Education in Ukraine).
Skolans placering: På halvön Krim (Crimea), i bergen, någonstans i dalen/längs berget Demerdzhi, i dalen som kallas Spökdalen av mugglarna. Berget och dalen ligger i närheten av staden Alushta. Berget är känt för sina konstiga rockformationer, vilka ser ut som spöken om natten där dimman sänker sig (se Ukrainian Week: The Angels and Demons of the Demerdzhi Mountain Range och #10 av Ukrainian Week: Top 10 Mystical Spots in Ukraine).
Skolan ligger i en avkrok av dalen, med en trollformel över sig, vilken gör att om en objuden person försöker gå in där så sänker sig dimman och låter dem irra runt tills de kommer ut ur dalen igen. (Se gärna fler bilderDemerdzhi här).


Historia

Skolan har hållt sig stark genom åren, och har vid mer än ett tillfälle varit involverade i olika konflikter. De har fostrat eleverna till att bli starka grupper, och genom åren har de nog varit den av skolorna inom ryska imperiet där eleverna känner starkast sammanhållning även långt efter att de gått ut skolan.

Skolan grundades

1234, av en före detta trupp ur den dåvarande tsaren (Vladimir V):s armé. Dessa sju trollkarlar och häxor hade gått igenom väldigt mycket tillsammans, och var för alltid sammansvetsade. De hade länge drömt om att kunna erbjuda ett bättre liv för sina efterkommande, och då de fick väl tilltagna pensioner från tsaren för sin långa och trogna tjänst så hade de äntligen möjlighet till detta.

Deras idé handlade dels om att tillhandahålla utbildning för barnen, men också om att försöka göra barnen till lika väl sammansvetsade grupper som de själva var, och detta hade de väl i åtanke när de skapade sitt elevhemssystem.

Grundarna baserade gruppdynamiken efter sin egen trupp, och de roller de själva hade tagit på sig. De var Morfey Kronovich Fantazenko (Ledaren), Oleksy Mykhailovich Sewick (Beskyddaren), Eva Davidivna Kulesha (Vårdaren), Dorofey Mefodiyevich Ivanov (Filosofen), Tetyana Romanivna Ivanova (Ingenjören), Miroslav Platonovich Pajari (Kreatören), och Valerian Dmytrovich Kedzierski (Läraren).

Målsättning

Att fostra framgångsrika magiker åt det ryska imperiet. Att eleverna ska lära sig fungera som en grupp, och väga upp för varandras svagheter.


Skolbyggnaden

Skolan är formad som en femuddig stjärna, där varje udd har ett torn, där de fem elevhemmen bor. Skolan är byggd i skinande grå, nästan silvrig, sten. En femhörnig borggård ligger i mitten av byggnaden, och i mitten av borggården finns en staty av de sju grundarna.

Eftersom skolan har en unik form är en hel del av rummen också lite annorlunda utformade för att passa ihop. (Går inte alltid att ha fyrkantiga rum om inte byggnaden också är fyrkantig). Det finns också gott om hemliga gångar och bortglömda små utrymmen, där man trots bästa vilja inte kunnat få rummen att passa ihop med utsidan av byggnaden.

Omgivningarna

Skolan befinner sig i en dal som är gömd för mugglarna. Denna dal är rätt stor, och gränsen för var de kan gå är utmärkta. De kan även flyga inom dalen, så länge de inte flyger för högt. Dalen de befinner sig i, liksom resten av området utanför, har många stora stenbumlingar som står här och var. Det finns också en hel del spöken i området, men den stora majoriteten av dessa är vänligt inställda till skolan och eleverna.

Det finns en ruin en bit bort från skolan av en liten fästning. Delar av borgmuren och ett av tornen står fortfarande, och eleverna leker ofta herre på täppan, eller liknande lekar där.

Borta i det sydöstra hörnet av dalen finns ett förbjudet område. En liten damm finns där, och i denna dammen bor ett av de få ovänligt inställda spökena i området. Spöket ifråga är en ung flicka vid namn Vasilisa, som var femton när hon dränkte sig själv, eftersom hennes fästman hade gift sig med en annan. Hon är klädd i en kort vit tunika, har långt blont hår som hon alltid har utsläppt, och verkar alltid vara blöt. Hon har också en förkärlek för att locka till sig unga män och försöka dränka dem, om de kommer i närheten av hennes damm, vilket är varför området däromkring är förbjudet. Dammen kallas Rusalka-dammen, eller Vasilisas vatten, beroende på vem man frågar (se även Wikipedia: Rusalka).


Antagningsprocessen

Alla magikerbarn i Ukraina bjuds in till antagningsprovet det år de är 10 senast 31 augusti. Antagningsprovet är ett grundläggande test i läsförståelse och uppsatsskrivning, för att säkerställa att barnen kommer klara av skolan. Den stora majoriteten av barn klarar av testet, men de som inte gör det skickas hem med rekommendationen att gå om fjärde årskursen i mugglarskolan.

Om de inte klarade av provet första gången bjuds de åter in nästa år. Även då får de göra provet, men i princip alla klarar av det på andra försöket, och skolan släpper troligtvis in nästan alla elever på andra försöket, om de inte misslyckas något enormt.

I samband med antagningsprovet håller skolan även en liten intervju på ca 10 minuter, för att komma underfund med vilka egenskaper barnen har potential för.

Skolavgift

Gamaiun har en skolavgift. Skolavgiften täcker undervisning, mat och husrum. Familjerna behöver dessutom säkerställa att barnen har skolböcker, material och uniformer, men de får köpa detta själva, vilket gör att de fattigare familjerna kan spara en liten slant genom att köpa begagnat.

Skolavgiften är inte överdrivet hög, och de flesta kan betala den, men den kan vara lite problematisk för de allra fattigaste.


Elevhem

Gamaiun har elevhem.

Gamaiun delar in eleverna i elevhem baserat på vilka egenskaper de bedöms ha potential för. Det är dock inte så enkelt att alla med samma potential hamnar i samma elevhem, utan istället sorteras de så att varje elevhem ska bli en komplett enhet.

De kategorier skolan har är följande: Ledare, Beskyddare, Vårdare, Filosof, Ingenjör, Kreatör, och Lärare. Ledare är de som har förmåga att motivera och leda andra. Beskyddare har ett inre kall att hindra utomstående från att skada någon de älskar. Vårdare vill ta hand om andra, människor eller djur, och få dem att må bra. Filosofer ställer frågor och letar efter svar, de ser ständigt framåt för att komma på nya idéer. Ingenjörer är de som alltid letar efter praktiska lösningar på problem, och som kan hjälpa nya idéer att bli verklighet. Kreatörer har lust att skapa nya saker, att berätta historier, att måla, och att skapa musik. Lärare till sist är de som kan ta åt sig kunskap och förmedla den vidare till andra.

Det finns fem elevhem. Varje årskurs ska varje elevhem ha åtminstone en Ledare och en Beskyddare. Eftersom det i snitt är ungefär 20 elever per elevhem per år brukar inte detta vara något jätteproblem, men det har hänt att skolan har gett elever som egentligen skulle passa allra bäst i någon annan roll en av dessa roller (t.ex. någon med stark talang som Filosof och mindre stark talang som Ledare har fått rollen som Ledare). Helst ska det inte vara fler än två Ledare per enhet, då detta kan skapa maktkonflikter. Det är också rekommenderat att varje elevhemsenhet ska ha åtminstone en Vårdare och en Lärare. Filosof, Ingenjör och Kreatör är inte riktigt lika viktiga, även om skolan så klart helst ser att varje elevhemsenhet har åtminstone en av varje. Eftersom det finns sju kategorier och i snitt 20 elever per enhet kommer naturligtvis en del av kategorierna att ha mer än en elev.

Elevhemmen bor i varsitt av skolans fem torn. De har namn efter ädelstenar – Almaz (Алмаз - ”Diamant”), Topaz (Топаз - ”Topas”), Smarahd (Смарагд - ”Smaragd”), Rubin (Рубін - ”Rubin”) och Sapfir (Сапфір - ”Safir”).

Sortering

Uppdelningen går till genom att en grupp lärare sätter sig ner och diskuterar resultaten från elevernas antagnings-uppsatser och -intervjuer. De delar först upp eleverna efter egenskaper, och när alla har fått en roll delas de upp i elevhem. Denna uppdelning sker bara någon dag efter provet, och eleverna får därmed veta vilket elevhem de kommer tillhöra redan i antagningsbrevet. Vilken roll de kommer uppfylla inom elevhemmet får de dock inte veta förrän de kommer till skolan, då en liten ceremoni hålls för förstaårseleverna.

Tanken är att eleverna i varje elevhem ska komplettera varandra och väga upp för varandras svagheter. De som har svårt att motivera sig själva behöver en Ledare som peppar på dem, de som är svaga behöver någon som beskyddar dem, och så vidare. Skolan vill uppmuntra eleverna att tänka som en grupp och alltid vara medvetna om varandra.


Skoluniform

Gamaiun har en skoluniform.

Uniformerna har uppdaterats ett par gånger genom åren, senast i mitten av 1700-talet, då stilen ändrades för att påminna om de uniformer en del arméer bar vid den tiden.

Pojkar och flickor bär till vardags samma uniform, med byxor. Högtidsversionen av uniformen inkluderar dock kjol för flickorna.

Elevhemmen har varsin färg – Vit för Almaz, Röd för Rubin, Blå för Sapfir, Grön för Smarahd, och Gul för Topaz.

Varje roll inom elevhemmen har en symbol – Ledare har en krona, Beskyddare en sköld, Vårdare ett fågelnäste med tre ägg i, Filosof en uggla, Ingenjör en bro, Kreatör ett bläckhorn med en fjäderpenna i, och Lärare en bok.

Uniformen består av vit skjorta, mörkgrå knäbyxor, mörkgrå väst, vita strumpor och en ljusgrå rock med detaljer i elevhemmets färg. Till detta bärs en svart tricorn (trekornshatt/trekantshatt), samt svarta skor eller svarta knähöga stövlar.

Både väst och rock har insignier som visar vilken årskurs man går i, vilket elevhem man tillhör, och vilken roll man har inom sitt elevhem. Elevhemmet visas med detaljer i elevhemmets färg, årskurs visas genom att man varje år får en linje tillagd.

Skolan delar nu och då även ut utmärkelser, men de flesta av dessa förväntas bara bäras vid högtidstillfällen, inte till vardags.

Högtidsvarianten av uniformen ser på många sätt ut som vardagsvarianten, förutom att västen och byxor är svarta, flickorna bär svart långkjol istället för byxor, och mörkgrå rock med elevhemsfärgerna. Till detta förväntas eleverna då också bära sina eventuella utmärkelser.
Giftesmål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Nej
Får elever bli gravida: Nej.

Skolan kan ibland göra undantag från äktenskapsregeln, särskilt om det bedöms vara ”in the best interests” åt en ung flicka, till exempel om hennes föräldrar dött och hon därmed behöver en ny förmyndare. Gifter man sig utan tillstånd från skolan relegeras man direkt.

Blir en flicka gravid under skoltiden så relegeras hon direkt. Är fadern en elev på skolan blir även han relegerad, men det har funnits ett fåtal undantag där pojken har fått gå kvar på skolan.


Straff/belöningssystem

En stor del av både straff och belöningar är kollektiva. Detta för att elevhemmet som grupp ska uppmuntra varandra att sköta sig. Belöningar kommer i olika former – enkla belöningar kan till exempel vara att elevhemmet får efterrätt efter middagen, medan större saker belönas med till exempel en utflykt till något spännande ställe.

Vissa utmärkelser kan delas ut för saker som hänt på skolan, men många andra av utmärkelserna kräver att elevhemsenheten först utmärkt sig på något bra sätt, varpå lärarna bedömer dem vara redo för ett enhetstest. Dessa test kommer i många former, allt från överlevnadsträning i vildmarken, till att bygga en bro över ett hinder, till att sätta upp en pjäs. Klarar enheten testet får de sin utmärkelse.

Straff kan vara saker som att hela elevhemmet missar middag, får kvarsittning, eller att alla får ett rapp över knogarna. Vissa av de mildaste eller hårdaste straffen delas dock ut individuellt, milda straff eftersom de inte bedöms vara allvarliga nog att straffa någon förutom den skyldiga, och hårdaste straffen för att de bedöms vara så allvarliga att det är klart att den skyldiga inte lyssnat på vad dess klasskamrater har att säga.

När ett individuellt straff ska delas ut tillåter dock skolan att någon annan än den skyldiga erbjuder sig i deras ställe. Rätt så ofta händer det därmed att en Ledare eller Beskyddare väljer att ta straffet istället för en av sina klasskamrater. Tanken bakom detta är att straffet i sig skulle ha fått den skyldiga på bättre tankar, men likaså bör vetskapen om att deras felsteg orsakade att deras oskyldiga klasskamrat fick lida.


Ämnen/specialämnen

Skolan lägger stor vikt på praktiska ämnen, särskilt de som kan användas i strid, men också andra slags praktiska saker. De tycker också teorin är viktig, men i slutänden försöker de alltid visa för eleverna vad de har för praktisk nytta av allt.

De läser Försvar Mot Svartkonster, Duellteknik (med vissa element av vapenträning), Kvastflygning, Maskeringsmagi, Naturmagi (med inslag av sköta/hantera magiska djur och varelser), Magisk Sjukvårdskunskap, och Överlevnadsmagi (vilket är ett ämne där de lär sig formler för att navigera, hitta mat och hitta/frambringa vatten, göra upp eld, fixa sovplats och göra den säker från intrång, och dylika saker). Alla ovanstående ämnen har starka inslag av att lära sig överleva på egen hand i vildmarken vid behov, eller att kunna försvara sig själv och andra vid attack.

De läser även Vardagsmagi (trollformellära, med tyngdpunkt på saker man har nytta av i vardagen), Förvandlingskonst, Brygder och Botanik (kombinerad ÖRT och TDL), och Historia (med tyngdpunkt på det ryska imperiet, men även element av Mytologi och lite Astronomi).

Skolan anordnar nu och då även mini-kurser på kvällstid, vilka är frivilliga att läsa. Där kan eleverna lära sig andra språk, dans, teater, laga mat, och liknande.


Mugglarinformation

Ukraina:
Myndig, rösta, körkort, köpa/dricka alkohol, gifta sig: 18.
Byxmyndig: 16.

Övrigt av intresse

I Ukraina finns en gammal term för att beskriva manliga magiker, Vedmak, vilken bäst översätts som ”häxmästare” eller ”häxman”. Läs gärna mer på Wikipedia: Vedmak.Baba Martas

Baba Martas magiska hus

Магически къща Баба Марта
Magicheski kŭshta Baba Marta


Upptagningsområde: Bulgarien och Makedonien (vilket inte är del av Ryska Imperiet, men de Bulgariska myndigheterna samarbetar ändå med de Makedonska, eftersom detta är mest logiskt för dem).
Skolans fullständiga namn: Baba Martas magiska hus
Skolan kallas vanligtvis: Baba Martas, Baba-skolan, Marta-skolan
Undervisningsspråk: Bulgariska. Makedoniska och bulgariska är väldigt näraliggande språk, och skolan räknar med att de makedoniska eleverna lär sig bulgariska snart nog för att inte komma efter.
Antal elever: ca 200.
Ålder på eleverna: 10-19
Antal årskurser: 8. De första fyra åren läser alla samma ämnen, de sista fyra åren får man dock välja en inriktning och specialisera sig.
Skolans placering: I mitten av Babamartovo, det största magikersamhället i Bulgarien. Samhället ligger i mitten av den magiska Zutibor-skogen, och hela skogen är i princip omöjlig för mugglare att ta sig igenom, då det ligger tjockt med förvirringsformler över den, och den är kartmässigt osynlig.


Historia

Skolan kom att kallas Baba Martas magiska hus för länge sedan, och även om byggnaden i sig har byggts till sedan dess och utvecklats till en riktig skola, så lever namnet fortfarande kvar av sentimentala skäl. En hel del av barnen kom att stanna kvar i området kring skolan, och med tiden växte ett helt magikersamhälle upp däromkring, vilket tog sitt namn från skolan – Babamartovo.

Skolan grundades

Runt år 1200 av en nyckfull gammal tant. Väldigt lite är känt om henne – en dag dök hon helt enkelt upp och började erbjuda sig att lära ut magi till barn med magisk talang. Hon gav inte barnen något namn att kalla henne, och på skoj började de kalla henne ”Baba Marta” (Mormor Mars), eftersom hennes humör var lika växlande som marsvädret. Hon undervisade barnen i sin lilla stuga, vilken med åren byggdes till, så att det som en gång var stugans enda rum nu endast är kökets skafferi.

Målsättning

Lära barnen magi, och skapa ett brödraskap mellan de bulgariska och makedonska magikerna.


Skolbyggnaden

Ett rätt så stort hus, med skiftande stil. Eftersom skolan har byggts till genom åren är det lite hopkok av alla möjliga stilar – några byggde en gång till en mur runt skolan, om de skulle behöva försvara sig, någon annan byggde ett onödigt högt torn, en tredje ville ha ett mysigt runt växthus... kort och gott, skolan ser väldigt konstig ut. Större delen av skolan är en enda byggnad, men det finns några små hus runtom som också hör till skolan.

Omgivningarna

Det finns en å som rinner genom samhället, och en badplats i ån för de som vill. Det finns också ett quidditchfält, som delas av skolan och samhällets eget quidditchteam. Skolan är den mest centralt belägna delen av Babamartovo, så det finns hus lite var som runtom skolan, förutom på den norra sidan, som vetter mot Zutibor-skogen.


Antagningsprocessen

Året de fyller 11 går antagningsbrev ut till alla magikerbarn i Bulgarien och Makedonien, som inte redan är registrerade vid annan magiskola.

Skolavgift

Nej. Skolan tillhandahåller utbildning, skolböcker, och ett mål mat om dagen. Elevernas familjer får själva stå för övriga skolmaterial, och en liten kostnad om de vill att barnen ska vara hel/halvinternerade.

Halvinternat

Skolan är ett halvinternat, vilket innebär att de har möjlighet att ha elever boende på skolan, men detta är inte obligatoriskt. Eftersom skolan ligger i mitten av det största magikersamhället i Bulgarien kan en hel del av barnen helt enkelt gå hem, medan många andra använder flampulver för att ta sig fram och tillbaka. Ungefär hälften av eleverna är veckoboende på skolan, vilket innebär att de sover på skolan måndag-fredag, men åker hem på helgerna. Ett litet antal bor på skolan hela skolåret.

Det finns ett antal sovsalar på skolan, av varierande storlekar mellan 2-7 sängar. Dessa sovsalar är könsuppdelade, men inte åldersuppdelade, och en liten etta kan därmed dela rum med en åttondeklassare. De få elever som bor på skolan hela året brukar dela rum med varandra, medan de som bara bor veckovis på skolan delar övriga rum.


Elevhem

Baba Martas har inga elevhem.

Skolan har däremot ett aktivt ”faddersystem”. Faddersystemet går till som så att eleverna bildar ”syskonskaror”, med en pojke och en flicka ur varje årskurs (så en syskonskara är 1 pojke och en flicka ur 8e året, en pojke och en flicka ur 7e året, osv). Det är inte alltid antalet barn går helt jämnt ut, men varje grupp får åtminstone ett nytt ”syskon” om året. Om det är fler barn som börjar ett år än vad som finns antal grupper så blir det helt enkelt fler syskon det året. Barnen uppmuntras att kalla varandra ”bror” och ”syster” inom grupperna. Det finns i nuläget 11 syskonskaror, vilka alla är döpta efter en magisk växt, djur, eller en stjärnbild.

Eftersom skolan har åtta årskurser och cirka 200 elever innebär det att det är ungefär 25 barn per årskurs, så olika klasser behövs inte. Om mindre grupper behövs nu och då delas årskursen upp i pojkar och flickor.


Skoluniform

Baba Martas har ingen skoluniform.

Skolan har en klädkod, som specifierar att flickorna måste ha klänning eller kjol, och att denna måste vara åtminstone knälång, inga synliga midjor, och inga djupa urringningar, och att pojkarnas byxor måste räcka åtminstone till knäet, och att de måste ha skjorta på skoltid. Barnen måste även vara rena och se prydliga ut, och skolan tillåter inga synliga tatueringar eller piercingar. Bortsett från detta är det dock fritt fram för eleverna att klä sig som de själva vill.
Giftesmål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Ja
Får elever bli gravida: Ja.

Eleverna får gifta sig om de vill. Skolan tillhandahåller inga särskilda rum för gifta elever, men å andra sidan antas det att de flesta gifta elever ändå inte vill bo på skolan på heltid.

Flickor som blir gravida får fortsätta utbildningen som innan, förutom att de inte får delta i praktiska moment under de tider deras magi är som mest instabil på grund av graviditeten. Eftersom de ändå är med på lektionerna lär de sig dock det mesta de bör, och majoriteten av flickor kan fortsätta skolan med sin årskurs om de vill och har praktisk möjlighet till det.


Straff/belöningssystem

Skolan har inga särskilda fasta belöningssystem. Nu och då anordnar de små tävlingar inom vissa ämnen, av olika typer beroende på läraren ifråga (allt från uppsatsskrivning till skattjakt). Priserna i dessa tävlingar varierar, från att endast vinna ”äran”, till mer konkreta saker som någon intressant trolldryck, godis, eller rentav en medalj.

Straff består mest av kvarsittning eller strafftjänst. Skolan tillåter aga, men på senare år har detta minskat stadigt i användning, och nu ska det till något riktigt hemskt innan de flesta lärarna skulle få för sig att aga en elev.


Ämnen/specialämnen

I fjärde året får man välja vilken inriktning man vill ha på sina studier från femman och uppåt. Alla läser vissa ämnen tillsammans oavsett inriktning – trollformellära, trolldryckslära, magihistoria och förvandlingskonst. Vissa av dessa ämnen återkommer i listorna nedan, men det handlar i så fall om fördjupningar inom dessa ämnen.

Man kan välja mellan teoretisk inriktning (där man lägger fokus på exempelvis historia, mytologi, språk, juridik och mugglarstudier), allmän inriktning (där man läser allmännyttiga magikurser som exempelvis trollformellära, förvandlingskonst, örtlära, eller trolldryckslära), praktisk inriktning (där man fokuserar på saker som skötsel av magiska djur, magiskt helande, försvarsmagi, örtlära, spådomskonst, magislöjd), och forskningsinriktning (med alkemi, astronomi, trollformellära, symbolmagi, förvandlingskonst och siarkonst).

Inriktningarna har många valmöjligheter, så bara för att man valt en särskild inriktning behöver man inte nödvändigtvis utesluta alla andra val för dens skull. Om man till exempel valt allmän inriktning kan man alltså välja att läsa mugglarstudier och magislöjd ändå.

Eftersom skolan har rätt få elever, och rätt många valmöjligheter innebär årskurser 5-8 rätt mycket eget arbete under översikt. Det blir också en del åldersintegrerade klasser – till exempel trolldomsjuridik, vilket kanske inte läses av jättemånga, kan ta in en lärare en gång i veckan, som undervisar elever ur femman, sexan, sjuan och åttan samtidigt.

Skolan anordnar också med en del praktikplatser åt eleverna, särskilt de som väljer praktisk inriktning.

Målet är att eleverna ska i princip vara redo att slänga sig ut i arbetslivet när de gått ut åttan.


Mugglarinformation

Bulgarien:
Myndig, köpa alkohol, körkort och rösta från 18 års ålder.
Gifta sig från 18, i vissa fall från 16 förutsatt att man har tillstånd från sina föräldrar och myndigheterna, samt att personen man gifter sig med är 18 eller äldre.
Byxmyndig från 14.

Makedonien:
Myndig, köpa/dricka alkohol, körkort och rösta från 18 år.
Gifta sig från 16 för båda könen.
Byxmyndig från 14 om ens partner är under 18, annars från 16.

Övrigt av intresse

Wikipedia: Baba Marta.


Altyn

Erlan Maximuly Altyns magiskola

Сиқырдың Ерлан Максимұлы Алтын мектебі
Sïqırdıñ Erlan Maksïmulı Altın mektebi


Upptagningsområde: Främst Kazakhstan, men tar även in elever från Kina och Uzbekistan som identifierar sig som kazakher. De kinesiska och uzbekiska kazakerna antas dock inte automagiskt, utan behöver ansöka om att gå på skolan.
Skolans fullständiga namn: Erlan Maximuly Altyns magiskola
Skolan kallas vanligtvis: Altyn(s), Altyn-skolan
Undervisningsspråk: Kazakiska och ryska. Skolans främsta språk är kazakiska, men eftersom de är del av det ryska imperiet, och eftersom de flesta kazaker kan ryska ändå sker viss del av utbildningen på ryska. Skolan försöker säkerställa att barnen kan båda språken.
Antal elever: ca 300
Ålder på eleverna: 10-18.
Antal årskurser: 7.
Skolans placering: Långt ute på den kazakiska stäppen (Wikipedia:Stäpp). Flera mil runtom skolan finns i princip ingenting förutom platt, torr gräsmark. Långt bort i nordöst kan man skymta ett par berg, och ett par mil åt väster finns ett litet mugglarsamhälle. Skolans område – vilket är väldigt stort – är dock skyddat från insyn från mugglare.


Historia

Sedan skolan grundades har läroplanen förändrats ett antal gånger, men de har alltid haft som fokus att eleverna ska förstå hur omgivningen (naturen, stjärnorna, osv) påverkar magin, och hur magin påverkar omgivningen. De har alltid lagt stort fokus vid detta samspel.

Skolan grundades

1812. Innan dess hade de kazakiska magikerna skött undervisning på mer personligt plan, så föräldrarna undervisade sina barn. Några halv-formella skolor hade uppstått här och var, men inget på ett nationellt plan, och många mugglarfödda barn fick mer eller mindre lära sig själva, och det var många som aldrig lärde sig kontrollera sin magi tillräckligt. Därför bestämde sig en grupp magiker för att gå samman och starta en egen skola för alla barn i Kazakhstan. Efter att ha debatterat ett tag vad skolan borde heta bestämde de sig för att uppkalla den efter Erlan Maximuly Altyn, som var en framstående politisk ledare i Kazakhstan ett 50-tal år innan skolan grundades.

Målsättning

Säkerställa att alla kazakiska barn får en gedigen magiutbildning, och att de är trogna både Kazakhstan och det Ryska Imperiet, och kan fungera som medborgare inom detta.


Skolbyggnaden

En åttasidig byggnad i rött tegel. Varje våning är lite mindre än den föregående, så att på lite håll liknar skolan en tårta med flera lager. Ingen bor i själva skolbyggnaden, utan istället finns fyra mindre hus, utplacerade i de fyra väderstrecken, ett för varje elevhem, och ett för lärarna. Även dessa mindre hus är i rött tegel. Det finns fyra ingångar i skolan på markplan, plus gångar på källarplan från alla fyra husen.

Längst upp i skolbyggnaden finns ett observatorium, och då skolan är så långt ut i vildmarken kan man se stjärnorna väldigt bra. Våningen under observatoriet har stora fönster, och är ett växthus. Nedanför detta blir våningarna större och större, och är inte längre små nog att vara vigda åt ett enda ämne.

Omgivningarna

Klimatet är för torrt för skog, men inte så torrt att landskapet förvandlas till öken. Det är därmed ett rätt tråkigt område, då allt mest bara är platt och torrt. Det finns ett par träd planterade runtom skolan, vilka bevattnas på magisk väg, men annars finns inte så jättemycket i närheten.


Antagningsprocessen

Året de fyller 11 blir de antagna till skolan.

Skolavgift

Altyn har en skolavgift.

Skolavgiften täcker undervisning, mat och husrum. Elevernas familjer måste utöver detta även stå för skolböcker, material och uniformer. Skolavgiften är inte svinhög, och även fattiga familjer har råd att skicka sina barn dit, även om det känns lite i plånboken för dem.


Elevhem

Altyn har elevhem.

Skolan har tre elevhem, döpta efter djur; Jalman (Жалман - ”Ökensovare”), Shagil Misigi (Шағыл мысығы - ”Sandkatt”), och Qum Qoyan (Құм қоян - ”Tolaihare”). Alla elevhem har särskilda egenskaper som de förknippas med, och vissa synsätt på saker och ting. Skolan tog utgångspunkt från två teorier när de skapade elevhemssystemet – dels en teori som delar upp människan i tre delar – kropp, tanke och känslor, och dels i det faktum att tiden består av dåtid, nutid och framtid, och att beroende på vilken del av människan som dominerar en viss person, så kan de fokusera mer på en tidsperiod än de andra.

Eleverna bor tillsammans med sitt elevhem. Varje elevhem har ungefär 100 medlemmar, med runt 15 personer per årskurs. Pojkar och flickor har varsin sovsal per årskurs, vilka växer eller krymper beroende på hur många som ska sova i dem det året. Normalt sett är det runt 7 stycken, men sovsalarna har varit så små som två sängar och så stora som tjugo. Sängarna är bekväma loftsängar med ett skrivbord och en garderob under.

Beskrivningarna nedan behöver naturligtvis inte stämma till punkt och pricka på alla inom elevhemmet, utan är mest en tumregel.

Jalman

Kännetecknas av att de är känslomässiga. De är empatiska och förstående, men har en tendens att fastna i det förflutna, att döma andra efter sina första intryck av dem, och att ha svårt för att förlåta. De låter sig styras av sina känslor och sina tidigare erfarenheter. Att vara tillbakablickande är inte alltid negativt, dock, för de har goda minnen, och förmåga att lära sig från sina misstag. Deras sköldbild är en Ökensovare (en sovmus som lever i den kazakiska öknen), och deras färg är lila.

Shagil Misigi

Är de mest fysiskt inställda eleverna. De är aktiva och vill alltid ha något att göra, har svårt att sitta still, och blir lätt uttråkade. De tänker inte alltid efter innan de gör något, utan har en tendens att gå med magkänslan. De är inte särskilt långsinta av sig, utan går lätt vidare, men det är inte heller säkert att de kommer ihåg de tjänster andra gjort dem. De lever väldigt mycket i nuet, och har ibland problem att planera för framtiden. De är dock ofta de mest praktiskt inställda eleverna. Deras sköldbild är en Sandkatt (en sorts vildkatt), och deras färg är orange.

Qum Qoyan

Har en stark mental sida. De tillbringar mycket tid i att tänka och planera. Ibland har de en tendens att leva så mycket i framtiden och planera så till den grad att de inte uppskattar saker när de faktiskt kommer. De är ofta de mest intelligenta av eleverna, men i sin iver att ständigt springa framåt glömmer de ibland att blicka bakåt för att lära sig av sina misstag, och de har därför en tendens att göra samma misstag flera gånger. Deras sköldbild är en Tolaihare (en asiatisk hare), och deras färg är grön.

Sorteringslabyrinten

Eleverna kommer till skolan på morgonen dagen innan skolan ska börja, och förstaårseleverna slussas in i en labyrint. Denna labyrint är magisk, och designad för att avgöra vilket elevhem eleverna passar bäst in i. Beroende på de val eleverna gör i labyrinten kommer de ut i en av tre utgångar, och utgången de kliver ut ur avgör deras elevhem. Labyrinten tar mellan 10-15 minuter att ta sig igenom, och eleverna skickas in en åt gången, i bokstavsordning efter förnamn, för att inte springa in i varandra i labyrinten. Därmed tar också denna sortering uppåt tio timmar att bli klar.

På kvällen hålls en fest för att välkomna de nya eleverna till sina respektive elevhem.


Skoluniform

Altyn har en skoluniform.

Eftersom skolan grundades på 1800-talet blev grundarna en aning uppsvepta i en trend som drog genom Europa vid denna tid, vilket var sjömanskostymer för barn. Skolans uniformer är därmed baserade på den looken.

Uniformen har både sommar- och vintervariant, enda skillnaden är dock längden på ärmarna och kjol/byxor. Uniformen består av en vit skjorta med bred krage och en tygbit runt halsen, vilken kan hänga rakt ner, eller knytas i rosett. Både kragen och tygbiten, samt ränderna längs ärmarna, är i elevhemmets färger. Till detta bärs kjol eller byxor – sommarversionen går till knäet, vinterversionen täcker anklarna. Kjol och byxor är båda skotskrutiga i elevhemmets färger. Vita strumpor och svarta skor.

Båda könen har dessutom en tunn och en tjock svart kappa, med bårder i samma skotskrutiga tyg som kjol och byxor.
Giftesmål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Ja
Får elever bli gravida: Nej, men båda får komma tillbaka när barnet är fött.

Eleverna får gifta sig. Inga särskilda privilegier kommer med att vara gift på skolan.

Om en flicka blir gravid blir hon hemskickad så snart detta framkommer. Är barnets far också elev på skolan blir han för det mesta också hemskickad, så att familjerna ifråga ska kunna komma fram till en lösning dem emellan, och för att poängtera att skolan anser att det är viktigt att fadern tar ansvar i dylika situationer.

Efter att barnet är fött är båda föräldrarna välkomna att återkomma till skolan och återuppta sina studier där de avbröt dem.


Straff/belöningssystem

De samlar in poäng åt sina elevhem, och det vinnande elevhemmet får elevhemspokalen för nästa år. Individuella straff delas också ut, rätt ofta fysiska straff som luggningar eller lite smäll, eller strafftjänster.


Ämnen/specialämnen

Skolan omfattar visserligen magi med trollstav, men detta är troligtvis det minsta av områdena. Istället lär de företrädesvis ut andra sätt att kanalisera magi. De lägger också vikt vid att vara medveten om sin omgivning och hur denna kommer påverka magin, samt hur magin kommer påverka den.

För att klargöra: De lär sig inte vad vi skulle kalla stavlös magi, där man bara viftar med händerna och får saker att hända utan någon större kraftansträngning. Istället fokuserar de på de delar av magin där man använder något annat än just stav för att fokusera sina krafter, som ritualer, symboler, och så vidare.

Trollformellära, förvandlingskonst, och försvar mot svartkonster bakas därmed till större delen ihop i ett enda ämne – stavmagi.

De lär sig även att kanalisera magi genom musik – de har två ämnen som omfattar detta, dels trollspel, där de använder sig av olika instrument för att fokusera magin, och dels sångmagi, där de endast använder rösterna och sjunger/mässar sig fram till olika resultat. De lär sig också att samarbeta i processen, för att nå resultat snabbare, och få bättre och mer stabila resultat. Altyn har en skolkör som uppträder ibland, och att vara på ett av dessa uppträdanden är riktigt spännande, då de sjunger inte bara musik, utan ofta ett helt levande konstverk.

Ritualer, symboler, trollbrygder, skriftliga och matematiska besvärjelser ingår också i utbildningen.

De studerar astronomi, örtlära, naturmagi, skötsel av magiska djur, historia, och spådomskonst (som är mindre inriktat på att läsa framtiden och mer inriktat på att läsa människor, auror, osv), allt utifrån perspektivet att förstå hur omgivningen påverkar magi, och hur de själva påverkar sin omgivning.

De lär sig flyga, både på kvast och matta, och andra transportformer.


Mugglarinformation

Kazakhstan:
Köpa/dricka alkohol från 21 års ålder. Rösta från 18.
Gifta sig från 18, 16 med föräldratillstånd.
Byxmyndig vid 16 år.

Övrigt av intresse

”Landet har två officiella språk: ryska, som behärskas av 95 % av befolkningen, och kazakiska, som behärskas av 64,4%.” (Detta pga Sovjetunionen, och inflyttade ryssar som inte lärt sig kazakiska.)


Jämförelse mellan skolorna1 Alla i rätt ålder inom området, som inte redan är registrerade på annan magiskola.

2 Alla i rätt ålder inom området som kan betala skolavgiften, och som inte redan är registrerade på annan magiskola.

3 Antagningsprov för att säkerställa läsförståelse och förmåga till uppsatsskrivning.

4 Skolavgift tas inte ut för de första sju åren, men däremot om man väljer att fortsätta med påbyggnadsutbildningen.

5 Eleverna får själva betala för vissa material (pennor, papper, trolldrycksingredienser, osv)

6 Eleverna får själva betala för skolböckerna.

7 Eleverna får själva betala för uniformerna.

8 Eleverna får betala om de vill bo på skolan.

9 Har däremot ett aktivt faddersystem.

10 Endast i undantagsfall.

11 Blir relegerad om detta inträffar.

12 Får återkomma till skolan.

13 Antagningsprov för att kontrollera kunskap och analys, uppförande, samarbete och ledarskap, magisk förmåga, samt för pojkarna även fysiologi.


A Ryska

B Rumänska

C Ukrainska

D Bulgariska

E Kazakiska