Spelledarbeslut

För att ta upp ett förslag till spelledarrådet skickar man ett PM till SPELLEDARRÅDET och ingen enskild SL, såvida frågan inte gäller BARA en särskild persons område. Allt som gäller spelet ställs till SPELLEDARRÅDET. Den som skickar PM till en individuell SL när det gäller en fråga som bör riktas till hela spelledarrådet kommer inte att få något svar ifrån den enskilda spelledaren, utan denna tar istället upp frågan till diskussion i Hemligheternas Kammare, som besvarar ansökan.

Spelledarbeslut offentliggörs och kan diskuteras i Anslagstavlan > Spelledarbeslut-forumet.

Ibland kan vissa beslut tas upp till diskussion innan de träder i kraft. Håll utkik efter trådar märkta "[BETA]" i Utveckling av SH-forumet!

Beslutsarkiv

V = Beslutet är fortfarande aktuellt och giltigt när sidan senast uppdaterades
X = Beslutet gäller inte längre eller har ersatts av en nyare version
* = Det kan dock vara värt att fråga om, för saker kan ha hänt sedan beslutet trädde i kraft

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

  • Spelledarbesluten protokollfördes ej.