Spelledarbeslut

För att ta upp ett förslag till spelledarrådet skickar man ett PM till SPELLEDARRÅDET och ingen enskild SL, såvida frågan inte gäller BARA en särskild persons område. Allt som gäller spelet ställs till SPELLEDARRÅDET. De som skickar PM till en individuell SL när det gäller en fråga som bör riktas till hela spelledarrådet kommer inte att få något svar ifrån den enskilda spelledaren, utan SL:en som fått ett privatmeddelande tar upp frågan i Hemligheternas Kammare till diskussion, och sedan meddelas ett officiellt beslut här på Anslagstavlan. (Även saker som kommer in till en enskild SL inom ett visst ansvarsområde kan också komma att tas upp i HK om det är någon viktig förändring som efterfrågats.)

Tack för uppmärksamheten!
/Svenska Hogwarts Spelledarråd


Beslutsarkivet:

Spelledarbeslut offentliggörs i Anslagstavlan-forumet, där de finns att läsa och kommentera i en månad efter postande. Därefter flyttas besluten hit till arkivet.

Senast uppdaterad: 2017-12-22 19:04

V = Beslutet är fortfarande aktuellt och giltigt när sidan senast uppdaterades
X = Beslutet gäller inte längre eller har ersatts av en nyare version
* = Det kan dock vara värt att fråga om, för saker kan ha hänt sedan beslutet trädde i kraft

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

  • Spelledarbesluten protokollfördes ej.