Elevhemscupvinnare genom tiderna

Elevhemmens poängställning nollställs minst en gång om året, lite beroende på hur aktiva spelarna varit med att ändra poängställningen på Hogwarts ON.

Nollställningsdatum: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. Det enda garanterade nollställningsdatumet är 1 januari. Övriga datum beror helt på hur många poäng som kommit in. Ligger det högsta runt eller under 100 så går det över till nästa datum, då poängen förhoppningsvis är högre.

Vill du att poängen ska nollställas oftare, se till att samla in poäng som elev och om du är lärare, kom ihåg att faktiskt ge poäng till elever. Även prefekter kan ge (och ta) poäng! Dock kommer överdrivna rapporter (gäller i synnerhet sådana från lagom oseriösa IRL-spel) att underkännas.

Resultat vid nollställningarna