FAQ: Betyg

Var hittar jag min(a) karaktär(er)s betyg?

För din karaktärs nuvarande betyg, innan hen går upp en årskurs, så finns dessa på hemsidan (ON » [Elevhem] » Betyg 1-5 / Betyg 6-7). Du kan också gå in på din profil (Medlemmar » Medlemslista » Ditt användarnamn) för att se alla dina karaktärer och deras betyg samtidigt, eller gå in på varje karaktär individuellt (ON » Karaktärer » Hogwartselever).

Varför står det att vissa karaktärers betyg inte ändrats sedan 1970-01-01?

Om karaktären aldrig fått en lektion inrapporterad i årskursen så finns det inget datum för senaste ändring. Istället visar hemsidan ett "noll-värde", vilket råkar översättas till 1970-01-01.

Sparas mina karaktärers betyg ifrån tidigare årskurser och går de att se någonstans?

Ja, se ON » Gamla betyg.

Vilka betyg kan ens karaktärer få? / Vad betyder betygen?
  • U - Utomordentligt (MVG/A)
  • Ö - Över förväntan (VG/B)
  • A - Acceptabelt (G+/C)
  • D - Dåligt (G-/IG+/D)
  • B - Bedrövligt (IG/E)
  • K - Knäppt (-/F)

Det är inte en exakt jämförelse, men visar på ett ungefär vad varje betyg betyder.

Måste man ha gjort klart alla lektioner i årskursen innan man kan sätta betyg?

Nej, det behöver du inte. Om du vill kan du vänta tills du gått alla lektioner du vill att karaktären ska gå och sätta alla slutbetyg efter det, eller så gör du dem en efter en allt eftersom du blir klar med lektionerna. Kom bara ihåg att ON får din karaktär inget betyg förrän i slutet av året. Du kan med andra ord inte säga att din karaktär har Ö i Förvandlingskonst när den bara har fått betyg i FVK, eftersom vi bara spelar bråkdelen av alla lektioner som karaktärerna egentligen läser. Karaktärerna känner inte till sina faktiska betyg ON förrän på sommarlovet, men de lär veta på ett ungefär hur de ligger till med tanke på prov och liknande som de har gjort under året.

Hur sätts betygen på proven?

Det står på slutprovssidan när du ska fylla i betyget i ämnet.

Hur funkar systemet för praktiska betyg på d-uppgifterna?

Se FAQ: D-uppgifter.

Hur får man betyg?

När du har fått minst en lektion inrapporterad till din karaktär i ett ämne så kan du göra ett "slutprov", vilket går ut på att du loggar in på hemsidan och går till Medlemmar » Sätt betyg och väljer den årskurs det rör sig om. Därefter väljer du vilken karaktär som ska göra slutprovet och i vilket ämne. Vilket betyg du kan sätta beror på hur många lektioner du valt att ta i det specifika ämnet. När du satt betyg i alla ämnen i en årskurs får karaktären sommarlov, för då har den slutat för året.

Hur väljer man vilket betyg eleven ska få?

Välj betyg baserat på hur din karaktär betett sig på lektionerna och vad hen har för relation till ämnet. Om din karaktär inte varit intresserad på lektionerna, utan halvsovit, klottrat i böckerna, dagdrömt eller bara inte lyssnat är det mycket osannolikt att de får mer än ett A i betyg. Förmodligen klarar de bara ett D. Är karaktären bra på praktiska moment så betyder det inte automatiskt att man lyssnat på teorin. Trollformellära kanske någon är jättebra på, men under teoridelen så slog hen dövörat till eftersom hen var bra på att utföra formeln. Hur stor är chansen att hen får ett U på provet?

Om karaktären får underkänt i ett ämne, måste hen gå om årskursen då?

Nej. Får du D i ett ämne är ingen större skada skedd, såvida du inte får D i ALLA ämnen, för då kanske elevhemsföreståndaren bör ta sig ett snack med eleven. Elever som har D i alla ämnen kan flyttas upp till nästa årskurs utan problem. Har karaktären bara K och B så lär det däremot bli tal om att tvingas gå om ... Detta är dock något du får diskutera med karaktärens elevhemsföreståndare.

Hur många "Dåligt" får man ha utan att behöva gå om årskursen?

Karaktären kan ha D i allt, det gör inget. Det är värre om karaktären bara får Bedrövligt eller Knäppt i betyg, för då bör elevhemsföreståndaren ta sig ett snack med eleven i fråga och försöka ta reda på varför betygen är så dåliga.

Vad händer om man får "Bedrövligt" eller "Knäppt" i ett ämne?

Så länge karaktären har andra betyg som är hyfsade så gör det inget. Blir det för många så finns det skäl för elevhemsföreståndaren att fundera på om det krävs stödundervisning eller något annat. Säg att din karaktär får B eller K på ett GET- eller FUTT-prov i t.ex. Forntida Runor. Det betyder bara att eleven inte får läsa Forntida Runor i sexan om hen gjorde GET, och gjorde hen FUTT betyder det bara att hen knappast lär ha en framtid som runolog. I övrigt är det inget som "händer".

När får karaktärerna reda på sina betyg ON?

I slutet av året, så klart! Närmare bestämt i slutet av juli ON, d.v.s. i början på sommarlovet. Då levereras betygen direkt ifrån Myndigheten för Trollkonstexaminering. Om man exempelvis gör slutprovet i Trollformellära före man gör slutprovet i Förvandlingskonst så är ämnena bara klara OFF, och du får då reda på betyget OFF. ON får eleven reda på alla betyg i slutet av året, eftersom eleverna läser ämnena hela året, precis som i verkligheten. Betygen på hemsidan kommer upp efter att man skickat in slutprov i något ämne. När man fått betyg i alla ämnen för det året betyder det att eleven får gå på sommarlov (en vecka OFF) och sedan kan man börja ta lektioner i nästa årskurs.

Är det läraren i varje ämne som sätter betygen?

Nej, det gör du som spelare. Undantag är d-uppgifter, som skickas till den ämnesansvariga spelaren (se informationstrådarna i Lektionssalarna på Hogwarts). Den ämnesansvariga bedömer uppgiften och rapporterar in den på hemsidan. Det antalet betygspoäng de sätter bakas ihop med antalet poäng som du själv väljer och det blir i sin tur ett slutbetyg i de ämnen/årskurser som det finns d-uppgifter, d.v.s. KVF i ettan, alla ämnen i femman och sjuan.

Kan man tjäna poäng till sitt elevhem om man får bra betyg?

Njae. Det är upp till läraren eller elevhemsföreståndaren att ge ut poäng åt elever de tycker är särskilt duktiga, men man får inte automagiskt elevhemspoäng för att man fått ett U. Det enklaste sättet att få poäng är genom att svara rätt på frågor och visa sig duktig på lektionerna.