FAQ: D-uppgifter (Examinationsuppgifter)

För elever

Vad är en d-uppgift och när gör man den?

Det är en sorts examinationsuppgift som man genomför i vissa ämnen och/eller vissa årskurser utöver lektionerna.

På Hogwarts finns det d-uppgifter i Kvastflygning (KVF) i ettan, Sex och Samlevnad (SOS) i sexan, Spöktransferens (STF) i sexan eller sjuan (man kan välja om/när man vill gå ämnet) och i alla ämnen i årskurs fem (GET-prov) och sju (FUTT-prov). Vissa FUTT-ämnen är ospelade, så om eleven läser ämnet behöver man inte spela lektioner eller skriva FUTT-provet.

Måste man göra d-uppgifter?

Ja, annars får du inte betyg i ämnet och kan inte bli färdig med årskursen.

Enda gången du inte behöver göra d-uppgifterna i en årskurs är om eleven börjar direkt i en högre årskurs. Börjar hen direkt i tvåan så skippar du KVF, börjar hen direkt i sexan skippar du KVF och alla GET-prov, men du måste fortfarande göra SOS (och STF) i sexan och FUTT-proven i sjuan.

Vad betyder GET och FUTT?

Det är namnen på de stora examinationer (en sorts svårare prov) man som elev går igenom i år 5 respektive 7 på Hogwarts.

 • GET = Grund-Examen i Trollkonst (femteårselever)
 • FUTT = Fullkomligt Utmattande Trolldoms-Test (sjundeårselever)

GET/FUTT skiljer sig ifrån andra slutprov eftersom de är större och jobbigare och kan jämföras lite löst med att GET är som att gå ur nian och FUTT är lite som att ta studenten. Det är ett betygsdokument att visa upp för att visa att man har behörighet att söka olika arbeten och vidareutbildningar. Det finns ingen svensk motsvarighet. Nationella Prov är nog det som kommer närmast, även om det inte alls är samma sak. GET och FUTT är baserade på det brittiska skolsystemets examensnivåer GCSE och A-Levels.

Hur många lektioner måste man göra innan man kan lämna in en d-uppgift?

KVF, SOS och STF: tre. Övriga ämnen (GET/FUTT): Beror på vilket betyg du vill ha, som med vanliga slutprov:

 • Antal lektioner: 1 / 2 / 3
 • Godkänt betyg: A / AÖ / AÖU
 • Underkänt betyg: D / DB / DBK
 • D-uppgiften skickas till: SSL / SSL / Ämnesansvarig (se ämnets info-tråd i forumet!)

Om din elev borde få U på d-uppgiften men hen bara tagit en lektion så får hen bara ett A när provet rapporteras.

Kan man spela d-uppgifter med någon annan eller måste man skriva dem helt själv?

Det får du göra som du vill. Det är kanske lite svårt att spela mot någon annan om karaktärens uppgift är att skriva en uppsats, men det betyder inte att du inte kan spela även sådana uppgifter mot någon annan om du vill. Om du vill spela mot en instruktör så kan du be en lärare i ämnet att hitta på en instruktör som de kan använda för att spela provet med, eftersom slutprovet ges av Ministeriet, inte läraren.

Tänk på att antalet ord som krävs i uppgiften gäller PER ELEVKARAKTÄR, inte per spel. Är det en GET-uppgift så måste BÄGGE elever skriva minst 500 ord.

Kan jag skriva en d-uppgift med flera (egna) elever samtidigt?

Ja. Tänk på att antalet ord som krävs i uppgiften gäller PER ELEVKARAKTÄR, inte per spel. Är det en GET-uppgift så måste du skriva minst 500 ord per elevkaraktär för att uppgiften ska godkännas.

Hur långa måste d-uppgifter vara?
 • GET: Minst 500 ord (varav utdrag ur eventuell uppsats: minst 200 ord)
 • FUTT: Minst 750 ord (varav utdrag ur eventuell uppsats: minst 300 ord).
 • KVF: Minst 400 ord.
 • SOS: Två spel på minst 500 ord var + 250 ord uppsats.
 • STF: Minst 500 ord.
Om det finns flera alternativ på en d-uppgift, måste jag göra allihop?

Nej, välj ut ett av alternativen. Att det kan finnas flera alternativ på en uppgift är för att du ska kunna välja det som du tycker verkar roligast att spela på med den karaktären, och för att det annars lätt blir tjatigt om man har flera karaktärer som går samma ämne.

Vad händer om d-uppgiften inte blir godkänd?

Då får du skriva om den. De flesta blir godkända på första försöket så det är kanske inte jättetroligt att du kommer att få problem med detta.

Orsaken till underkänningar kan t.ex. vara att uppgiften är för kort för att kunna godkännas, t.ex. att du bara skrivit 466 ord när du måste ha skrivit minst 500, o.s.v. (Räkna innan du skickar in!)

Det kan också vara att du har glömt att låta eleven reagera känslomässigt på att de faktiskt håller på att göra ett jätteviktigt prov. GET/FUTT är som nationella prov - fast värre. STF-provet är Magivärldens motsvarighet till uppkörning när man ska ta körkort, och vem klarar att köra upp utan att vara det minsta nervös?

Om karaktären får ett underkänt betyg är det för att du har skrivit att de gör dåligt ifrån sig ON, men uppgiften OFF var fortfarande godkänd.

Kan jag skriva om en godkänd d-uppgift för att få högre betyg?

Nej, har den rapporterats så har den. Om du får ett A på uppgiften och du vill att karaktären ska få Ö i slutbetyg så får du se till att ge honom eller henne många poäng på slutprovsdelen, eftersom det är där du som elevspelare kan påverka betyget.

Om du tycker att en lärarspelare felbedömt uppgiften alldeles så får du ta upp det med den personen. För att undvika detta kan du ha med en OFF-kommentar om vilket betyg du satsar på när du skickar in uppgiften, t.ex. "Siktar på ett U" eller något sådant. Om lärarspelaren inte tycker att eleven klarade ett U så kan de i så fall säga till och ge dig en chans att ändra uppgiften innan de godkänner den.

Var hittar jag d-uppgifterna?

Lektionsindex-sidan. D-uppgifterna heter antingen ”GET”, ”FUTT” eller ”Examination”.

Vad måste d-uppgifter innehålla?

Se respektive d-uppgift på Lektionsindex-sidan.

Om d-uppgiften är att skriva uppsats, ska jag skriva elevens uppsats då?

Njae, du ska skriva utdrag ur elevens uppsats. Du behöver alltså inte skriva ner exakt allt det som din karaktär skulle ha skrivit om de suttit och skrivit uppsatsen på riktigt, utan bara ge några citat ur det de kan tänkas ha skrivit. Är det en GET-uppgift ska utdraget vara minst 200 ord långt och minst 300 ord om det är en FUTT-uppgift.

Hur sätts betygen på d-uppgifter?
 • GET: Läraren sätter 0-20 poäng på uppgiften.
 • FUTT: Läraren sätter 0-40 poäng på uppgiften.
 • KVF: Läraren sätter 0-20 poäng på uppgiften.
 • SOS/STF: Läraren rapporterar in karaktärens betyg som godkänd/underkänd.

Poängen karaktären fått för GET/FUTT/KVF-uppgiften läggs sedan ihop med det antal poäng som du själv lägger till när du gör slutprovet (Sätt betyg » D-uppgifter (GET/FUTT/KVF)). Det står instruktioner på den sidan för hur många poäng som behövs totalt för att nå upp till de olika betygen. Du kan sätta slutbetyg när du ser en bock (tickmark) i ämnet på betygssidan.

Notera att lärarens betyg hänger ihop med vilket betyg karaktären kan få. Har du fått ett K på uppgiften (0p) av läraren så kan du omöjligt få U i slutbetyg eftersom du knappast lär få ett A/MVG om alla prov du gör och alla uppgifter du lämnar in i skolan får F/IG.

Att man slår ihop betygen ger en mer rättvis bedömning av karaktärer, tycker vi. En del elever bra på både teori och praktik, och får givetvis bra betyg. Andra är jättebra på praktiken och jättedåliga på att plugga, så om de får bra betyg på praktiken kanske de får dåliga betyg på teorin, så det balanserar ut varandra lite. En som är jättebra på det praktiska men inte det teoretiska kan inte få högst betyg, däremot kan de få ett bättre betyg än om de är dåliga på praktiken också!

För lärare

Hur tar jag hand om en d-uppgift som någon skickat till mig?

Läs uppgiften. Är den godkänd OFF (tillräckligt lång, trovärdig och liknande)? Gå till hemsidan, under Medlemmar hittar du "Rapportera »". Välj passande alternativ, t.ex. "GET-uppgift". Fyll i formuläret och skicka in. Gå sedan till Spelloggar » Hogwarts-loggar » D-uppgiftsloggar i forumet och posta uppgiften i elevens tråd (finns det ingen sådan får du skapa en). Se tråden [OFF] Information till Ämnesansvariga för mer detaljerad information.

Är uppgiften inte godkänd OFF av någon anledning skriver du svar till elevspelaren och förklarar varför du inte kan godkänna den (t.ex. "den måste vara minst 500 ord och du har bara skrivit 300"). Elevspelaren får då skriva om sin uppgift och skicka in igen.

Hur snabbt måste jag besvara/rapportera en inskickad uppgift?

Inom tio dagar, men ju snabbare ju gör det dess bättre. Om eleven tröttnar på att vänta när det gått mer än två veckor sedan de skickade in den kan de skicka den till SSL som rapporterar in den istället.

Hur avgör jag vilket betyg eleven ska få?

Förhoppningsvis har spelaren skickat med en OFF-kommentar om vilket betyg de vill att eleven ska få, vilket brukar underlätta, men annars får du slå upp beskrivningen av uppgiften och se hur bra de klarat av uppgiften gentemot vad som står i beskrivningen och avgöra vad som kan vara rimligt. Det är inte lätt att sätta betyg i början, men man vänjer sig!