FAQ: Elevhemspoäng på Hogwarts

Hur får man poäng till sitt elevhem?

Genom goda insatser för elevhemmet! Lektioner får du poäng på ifall din karaktär besvarar en fråga rätt, eller kanske ställer en klurig fråga som är ovanligt intressant och om läraren känner sig generös. Poängavdrag får man för dåligt uppförande, slarv, för sen ankomst och liknande.

Vilka får rapportera poängändringar?

Lärare och prefekter.

Hur ofta rensas poängresultaten för elevhemstävlingen?

Det beror lite på hur många poäng som kommit in. Vanligtvis nollställs resultatet en gång om året, annars två gånger eller fyra gånger om året om det är motiverat.

Hur belönas det vinnande elevhemmet i elevhemscupen?

Med äran och så står det med under poänghistoriken.

Finns det någon statistik över vilka som ändrar flest poäng?

Njae. Det GÅR att få tag i sådana uppgifter genom att analysera hemsidans databas, men det är ENORMT tidskrävande och görs därför väldigt sällan.

Hur rapporterar jag poängändringar?

Medlemmar » Rapportera » Poängändring.

Kan man se hur många poäng min elev fått eller fått avdragna någonstans?

Ja, din karaktärs elevhemsföreståndare kan slå upp det på hemsidan. Be hen kolla i EHF-menyn, under Elevspionage » [Elevens namn] » Översikt.

Vad innebär de olika "anledningarna" på poängrapporteringssidan?

Det är orsaken till varför du skickar in en poängrapport om en elev. För enkelhetens skull finns det några standardsvar man kan använda sig av!

  • För sen ankomst: Eleven kom inte i tid till lektionen utan klampade in när den redan hade börjat. (Minuspoäng)
  • Korrekt besvarad fråga: Läraren ställde en fråga och eleven gav ett bra (eller åtminstone rätt) svar på den. (Pluspoäng)
  • Slarv på lektion: En elev som medvetet eller omedvetet slarvade eller var oaktsam på lektionen. Kanske hen t.o.m. försatte sig själv och/eller andra i fara på grund av detta! (Minuspoäng)
  • Dåligt uppförande: Det är mycket man kan klämma in här. Allt ifrån bristande respekt mot en lärare till uppstudsighet, trots, ordervägran, och liknande. Det beror lite på hur sträng din lärare är. (Minuspoäng)
  • Utmärkt resultat på lektion: Lika generellt som dåligt uppförande, fast med positiva saker istället. Har en elev utmärkt sig på en lektion? Det kan vara att de klarade uppgiften, eller kanske ger du poäng till folk för att de har försökt, eller för att de visar talang för ämnet, ställt en bra fråga eller något sådant. Det beror lite på hur snäll din lärare är. (Pluspoäng)
  • Övrigt: Det är här man rapporterar saker som inte riktigt kanske passar in under övriga anledningar, t.ex. kvastflygning i korridorerna, eller att ha räddat sin klasskamrat undan ett troll, och annat som är värt att uppmärksamma med plus- ELLER minuspoäng.
Kan poängrapporter underkännas?

Ja. Poängrapporter är egentligen bara förslag till poängändringar. Rapporter kan underkännas om skälet till poängutdelning inte anses godtagbart av en eller annan anledning. Om det rapporteras stora poängändringar så kanske du som utdelare blir frågad om detaljer (t.ex. spellogg) för att se så att du inte försöker fuska.

Hur ofta underkänns poängändringar?

Så gott som aldrig.

Måste jag skicka in en poängändring för en elev spelad av rektorn/SL?

Ja, hur ska poängändringen annars synas på hemsidan? Rektorn/SL måste för övrigt också rapportera in poäng via hemsidan, även om det är deras egna karaktärer som fått poäng/poängavdrag.

Hur lång tid tar det från det att poängrapporten skickas in tills det att resultatet syns på hemsidan?

Rektorn ska godkänna poängrapporter inom fem dagar.