Betyg på Beauxbatons

OBS! Detta är en gammal text. Man behöver inte längre spela lektioner på Beauxbatons för att avancera i årskurserna.

Vid den obligatoriska lektionen får eleven ett betyg mellan 0 och 20. När kursen är färdig gör eleven ett kursprov som han eller hon också får ett betyg mellan 0 och 20 i. Slutbetyget = (lektionsbetyget + kursprovsbetyget)/2. Har man tagit fler lektioner kan man höja (eller sänka) sitt betyg genom att ändra sin medelpoäng (har man tagit två lektioner divideras summan med tre; tre lektioner ger summan dividerat fyra och så vidare).

Betygsnivåerna:

  • 18-20 : Excellent (E) "Utmärkt"
  • 16-17 : Très bien (T) "Mycket bra"
  • 14-15 : Bien (B) "Bra"
  • 12-13 : Assez bien (A) "Ganska bra"
  • 10-11 : Passable (P) "Hjälpligt"
  • 0-9 : Indigne (I) "Ovärdigt"