Mardi

Att komma med i sällskapet

Flickorna i Mardi har alla något de brinner för, en speciell talang, något som är deras eget kall. Vare sig det är att sjunga, att kasta trollformler eller att dansa balett, det spelar inte så stor roll. Så länge systern har talang och passion för det hon gör, kan de tillsammans bilda det brillianta systerskap som Mardi är. Nya talanger upptäcks delvis genom talangjakten de ordnar i sällskap av Mercredi varje termin, men även på andra vis. De elever som inte är med på talangjakten, av olika orsaker, kan bli upptäckta genom andra sätt. Är man en syster inom Mardi, då haller man ögonen öppna för talangfulla flickor, lyssnar på rykten från sjundeårseleverna och försöker lära känna de som eventuellt kan bli nya systrar.

"Vad skulle du göra för att få följa ditt kall och för att du ska få vara med i systerskapet Mardi?" är den frågan som la Présidente ställer till den nyupptäckta talangen.

"Skulle du göra vad som helst?" är nästa fråga som ställs, vilket nykomlingen förhoppningsvis svarar ja på, svarar den något annat är det inte en värdig medlem.

"Skulle du ta del av dina systrars blod?" kommer sedan och en gyllene bägare fylld med en röd vätska sträcks fram mot nykomlingen. Givetvis är det inte blod i bägaren, utan bara en sorts saft, som är förtrollad till att se ut som blod.

"Skulle du stå för dig själv och för dina systrar, i motvind så som i medvind?" frågar la Présidente, om flickan vågat dricka av "blodet".

Blir svaret ja på den sista frågan sträcks ett vitt stearinljus fram mot nykomlingen, tillsammans med en ask tändstickor, om personen inte lärt sig tända eld med magi. När flickan har tänt ljuset lyfter la Présidente upp det i luften, och tillsammans säger systerskapet sitt motto: "Låt brilliansen i vårt systerskap vara ett ljus för världen", och sedan är ceremonin över och medlemmen numera en syster i Mardi.

I Mardi finns det tre olika inriktningar, som delvis är hämtade från berättelsen om de tre flickor som sägs ha grundat föreningen. Dels så är det den kreativa inriktningen, där de flickor som håller på med musik, dans, konst eller något annat artistiskt hör hemma. Den andra inriktningen är lite mer mot kunskap, de ämnen eleverna läser i skolan. Där hör bland annat de växtintresserade, de med talang för själva magin, och de med gott läshuvud hemma. Den tredje inriktningen är den mest fysiska, som till exempel de som är duktiga på quidditch, eller att simma. Den tar även emot dem som kanske inte passar in i någon av de två andra, exempelvis de som har god hand med djur. När man kommer som ny till Mardi är de till största delen de andra inom den inriktning man hör till som hjälper en till en början, och då främst de äldre eleverna, som har ett ansvar att ta hand om de yngre.

Alla inriktningar anses lika viktiga, och ingen konkurrens får förekomma mellan dem, utan allas talanger är bra och användbara pa olika sätt. Även om man ibland kanske umgås mer med dem i sin inriktning är Mardi ett systerskap, och alla håller ihop, vare sig man är kreativ, fysisk, eller intelligent. Förutom den talangjakten de har tillsammans med Mercredi en gång per termin, ordnar Mardi två-tre uppträdanden och utställningar per år, då de olika inriktningarna får chans att visa upp sina åstadkommanden. Detta är dock enbart för systerskapet.

Regler

  1. Vårt systerskap ska vara som ett ljus över världen, därför ska du uppföra dig respektabelt när du umgås med andra.
  2. Det som yttras inom systerskapet, det stannar inom systerskapet.
  3. Man ska inte tala illa om de andra systrarna, då systerskapet tillsammans blir brilliant.
  4. Gör ditt bästa för att upptäcka nya talanger, som kan stärka systerskapet.
  5. De ritualer, traditioner och platser som tillhör systerskapet får man inte nämna åt någon som inte är en syster.
  6. De talanger som varje syster har inom sig är till att förbättras, och det ska de andra systrarna uppmuntra och hjälpa till med enligt bästa förmåga.
  7. Hjälp till vid de saker som är arrangerade av systerskapet, och engagera dig i systerskapets utveckling och framgång.
  8. Arbeta för att utveckla din egen talang, och på sa sätt stärka systerskapet.

La Présidente och l'Assistante

La Présidente, som även går under namnet la Reine, heter för närvarande Désirée Mathieu, och är en muskulös sistaårselev. Hon blev upptäckt som sjua, när det ryktades bland de andra sjuorna att hon var en talang inom kvastflygningen, något som en syster i Mardi snappade upp och undersökte närmare. Désirée är van att få sin vilja fram, något hon även är ganska bra på, och hon kan vara väldigt envis. Hon har även en tendens till att vara lite självisk då och då, men med tiden har hon kommit att bry sig mycket om systerskapet, och inte bara om sig själv. Det tillsammans med att hon är rättvis, bestämd och mycket lojal gör henne till en bra ledare.

L’Assistante kallas inom systerskapet för la Femme de Chambre. För närvarande är det förstaårseleven Manon Sauvageau som innehar den posten. Manon är till utseendet raka motsatsen till den storväxta Désirée. Hon är liten och klen, med ljust blont har. Till personligheten är de betydligt mer lika, för även Manon är van att få sin vilja fram, och kan vara ganska uppstudsig. Hon är inte den som håller inne med det hon tycker, utan hon är ivrig att få fram sin egen åsikt. Hennes talang ligger inom konsten, hon har målat sen hon var väldigt liten, och har stora planer inför sin egna framtid. Manon bryr sig väldigt mycket om olika orättvisor, och kan vara mycket aktiv i sådana frågor, såsom vidunders rättigheter och jämställdhet bland magiker. När hon väl tar på sig nagot är hon mycket engagerad i det, och inte den som ger upp i första laget.